Bay & Bayan Smith (film)

Bay, çağatay Türkçesinde zengin demektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mr karşılığı kullanılmaya çalışıldı ise de sonradan hakaret anlamlı kullanılmaya başlanmıştır. Mesela: Sayın Mehmet Bey yerine , Bay Mehmet hitabı kinayeli bir hakarettir.

Divan-ı Lüğat-üt Türk de şöyle geçer:

"Kırk yılda, bay ile ciğay bir olurmuş."

Ayrıca Bakınızİlgili konuları ara

Yanıtlar