Önceleri İskilip ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmekte olan Bayat 1 Nisan 1958 tarihinde İlçe haline getirilerek Çorum'a bağlanmıştır. Bayat İl merkezine 83 km. mesafede olup Çorum-Çankırı yolu üzerindedir.

BAYAT (türkçe) anlamı
1. 1 . Taze olmayan:
2. Dükkânlar karmakarışık
3. mallar bayat
4. kibar müşteriler birer birer çekiliyor
5. ayak takımı her gün artıyor.- H. E. Adıvar.
6. 2 . mecaziGüncelliğini
7. önemini
8. özelliğini yitirmiş
9. çok söylenmiş:
10. Bayat haber. Bayat espri.-

Bayat hakkında detaylı bilgi

Önceleri İskilip ilçesine bağlı bucak olarak yönetilmekte olan Bayat 1 Nisan 1958 tarihinde İlçe haline getirilerek Çorum'a bağlanmıştır. Bayat İl merkezine 83 km. mesafede olup Çorum-Çankırı yolu üzerindedir. İlçenin yüzölçümü 770 km2, rakımı ise 625 m. dir. İlçenin ekonomik yaşamında tarım ve hayvancılık başta olmaküzere ormancılık ve madencilik (özellikle kömür) önemli bir yer tutar. Özellikle yaylaları iç turizme hizmet etmektedir.


1990 sayımına göre toplam nüfusu 35.010 olup, 8090’ı ilçe merkezinde, 26.920’si köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 35 köyü vardır. Yüzölçümü 784 km2 olup, nüfus yoğunluğu 45’tir. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Kuzeyi ve orta bölümünü Köroğlu Dağlarının uzantıları engebelendirir. Dağların yüksek kesimlerinde yaylalar vardır. Kızılırmak ve kolları ilçe topraklarını sular. Akarsu vadilerinde küçük ovalar yer alır.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday ve pirinçtir. Hayvancılık ekonomik açıdan ikinci derecede gelir kaynağıdır. Yaylacılık usulü ile en çok küçükbaş hayvan beslenir. Hayvancılığa bağlı olarak yapağı ve tiftik işlenmesi gelişmiştir.

İlçe merkezi Bayat Suyu kenarında, tepelik bir alanda yer alır. İl merkezine 79 km mesafededir. İskilip-Ankara karayoluna 13 kilometrelik bir yolla bağlıdır. İskilip’e bağlı bucakken, 1958’de ilçe oldu ve aynı sene belediyesi kuruldu.

Bayat nerede?

Bayat haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bayat Boyu

Bayat Boyu (Bayatlar) Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır."Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâsına gelen Bayat boyunun ongunu (sembolü), şahin; şölenlerdeki et payları, "sağkarı yağrın" (sağ kürek kemiği) kısmıdır.

Bayat, Afyonkarahisar

Bayat, Afyonkarahisar ilinin bir ilçesidir. Emirdağ ilçesine bağlı bir nahiye olarak Bayat'ın belediye oluşu 1907, ilçe oluşu ise 04.07.1987 gün ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı kanunla kurulmuştur.

Bayat, Çorum

Bayat, Çorum ilinin bir ilçesidir.

Belören, Bayat

Belören, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Beydili, Bayat

Beydili, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı, 2000 yılı nüfus sayım sonucuna göre 125 nüfuslu bir köydür. Köy ilçe merkezine 8 km Çorum merkeze 88 km Çankırı merkeze ise 90 km dir.

Cevizli, Bayat

Cevizli, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Dorukseki, Bayat

Dorukseki, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Demirciler, Bayat

Demirciler, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür. Çorum iline 106 km, Bayat ilçesine 26 km uzaklıktadır.

Derbent, Bayat

Derbent, Afyonkarahisar ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Derekutuğun, Bayat

Derekutuğun, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Eskialibey, Bayat

Eskialibey, Bayat ilçesine bağlı bir beldedir. Çorum iline 90 km, Bayat ilçesine 22 km uzaklıktadır.

Eskigömü, Bayat

Eskigömü, Afyonkarahisar ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Evci, Bayat

Evci, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Emirşah, Bayat

Emirşah, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.

Hacıbayram, Bayat

Hacıbayram, Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı bir köydür.