Baybars

Kısaca: Memluklülerin dördüncü sultanı. Asıl adı Seyfeddin olup, 1223 yılında Kıpçak ülkesinde doğdu. Ülkesine yapılan akınlardan birinde esir edilerek Şam’a götürüldü ve satıldı. Eyyubi hükümdarı Melik Salih tarafından affedilmesinden sonra Kahire’ye geldi ve burada hükümdarın Bahri ünvanını taşıyan hizmetkarları arasına girdi. ...devamı ☟

Baybars
Baybars

BAYBARS, Memluklülerin dördüncü sultanı. Asıl adı Seyfeddin olup, 1223 yılında Kıpçak ülkesinde doğdu. Ülkesine yapılan akınlardan birinde esir edilerek Şam’a götürüldü ve satıldı. Eyyubi hükümdarı Melik Salih tarafından affedilmesinden sonra Kahire’ye geldi ve burada hükümdarın Bahri ünvanını taşıyan hizmetkarları arasına girdi.

Kuvvetli bir genç olan Baybars, zeka ve kabiliyeti ile az zamanda kendini gösterdi. Mısır’ı ele geçirmek isteyen Fransa kralı St. Louis’in kuvvetlerinin bozguna uğratılarak kralın esir edilmesinde büyük rol oynadı. Aybeg Memluk tahtına çıkınca, onun, kuvvetli emirleri ortadan kaldırmasından çekinerek Mısır’a kaçtı. Fakat bir müddet sonra Kutuz’un başa geçmesi ile geri dönüp onun hizmetine girdi. Sultan Kutuz devrinde Moğollar Suriye’yi işgal etmişlerdi. Kutuz kuvvetli bir ordu hazırladı ve öncü kuvvetlerinin kumandasını Baybars’a verdi. Ayn-Calut Muharebesinde (1260) Moğollar kanlı bir mağlubiyete uğrayarak geri çekilmeye mecbur oldular. Bu durum Baybars’ın şöhretini bir kat daha artırdı. Bu arada Sultan Kutuz’un devlet idaresinde sert ve şiddetli bir yol izlemesi, düşmanlarının çoğalmasına sebeb oldu. Neticede Sultan Kutuz, 1260 yılı sonunda bir suikaste uğrayarak öldürülünce, Memluk kabile emirleri Baybars’ı sultan olarak tanıdılar.

Hükümdar olduğu zaman yaptığı ilk iş, Kutuz’un halktan topladığı ağır vergileri kaldırmak oldu. Böylece halkın sevgisini kazandı. İsyan eden Şam Naibi Sancar’ı 1261 yılında yaptığı savaşta kolayca mağlup ve esir ederek Kahire zindanına attırdı. Bu sırada Memlukler için başta Moğollar olmak üzere kuzeyde Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, güneyde Nubyalılar ve batıda Berberiler devamlı bir tehlike arz etmekteydiler. Bu durumu gözönüne alan Baybars evvela imparatorluk içindeki nüfuzunu artırdı. Kırek’deki Eyyubi emirini öldürttü. Böylece Baybars için imparatorluk içinde bir tehlike kalmamıştı. Bundan sonra dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı faaliyetlere girişti.

1265 ve 1266 yıllarında Suriye’ye iki sefer düzenleyerek Kayseriya, Arsuf ve Sis şehirlerini ele geçirdi. 1270 yılında İsmaililer üzerine yürüyerek onları Mısır Devletine vergi vermeye mecbur etti. Moğollara karşı birçok defa zaferler kazanan Sultan Baybars 1277’de Elbistan civarındaki Moğol kuvvetlerini bozguna uğrattı ise de bunlar Moğolların sadece birkaç müfrezesi idi. Moğollar, memleketinden hayli uzakta bulunan Baybars’tan intikam alabilmek için, müdafaasız Türk halkından binlercesini öldürdüler. Anadolu’da Türklere gösterdikleri zulüm ve baskıyı artırdılar. Bu arada Antakya yolu ile Şam’a dönen Baybars orada aniden hastalanarak 1277 yılında 14 gün süren dizanteri neticesinde vefat etti.

Hayatının en verimli bir devrinde ve saltanatının en parlak ve kudretli bir zamanında ölen Baybars, ortaçağ İslam Türk tarihinin en büyük simalarından biridir. Maddi ve manevi bir çok hususiyetlere sahip, müstesna bir insandı. Çok güçlü bir vücuda, sağlam bir iradeye, benzeri görülmemiş bir cesarete ve parlak bir zekaya sahipti. En önemli ve cesur hareketlerinde bile daima ihtiyatlı hareket eder, en küçük tedbiri bile almakta ihmalkarlık göstermezdi. Harblerin en tehlikeli anlarında bir nefer gibi, ön saflarda çarpışır, tehlikelerden çekinmezdi. Sultan Baybars dinine çok bağlı olup, gerek normal bir insan ve gerekse hükümdar olup, dinin emirlerine uymaya çok dikkat ederdi. Alimlere karşı saygı ve hürmet gösterirdi. Ehl-i sünnet mezhebine mensub olan halkının işlerini görmek için ayrı ayrı kadıların başına kadılkudatlar tayini usülünü ilk önce o koymuştu. Medrese, imaret ve hastahane gibi, hayır müesseseleri kurarak İslam büyüklerinin ve eski mücahid kahramanların türbelerini tamir ettirdi. Yoksullara yardımda bulunarak sevgisini kazanmıştı. Yabancı devlet adamlarına karşı takib ettiği siyasetle Müslüman tüccarların serbest ticaret yapmalarını temin etmişti. Çok önemli bir durum olmadıkça örfi vergilere başvurmazdı. Mükemmel bir posta teşkilatı kurarak ülkesindeki haberleşmeyi en iyi şekilde temin etmiştir. Ayrıca geniş bir casus teşkilatı kurmuş ve casusları kontrol eden casuslar da kullanmıştır. Devrin her türlü kara ve deniz harp mühimmatının yapımına büyük ehemmiyet vermiş, tersaneler kurdurtmuştur. Harp ganimetlerinin hepsini askerlere dağıtır, böylece askerlerin gönlünü alırdı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Baybars

(Türkçe) Erkek ismi - Bahri Memlüklerin sultanı olup Kıpçak ülkesinde doğmuştur. Baybars (el-Melikü'l-Zahir Rüknettin). (1223 Şam - 1277). Eyyubi hanedanını ortadan kaldırıp Abbasi halifeliğinin yeniden kurulmasını sağladı.

misafir - 8 yıl önce
Cinsiyet: Erkek 1. Zengin ve korkusuz kimse. 2. Bir tür kaplan.(hep yavru kalan, ama soyu tukenmis bir kaplan.)

misafir - 8 yıl önce
baybars ismi burada çok güzel anlatılmış. çocuğumuza isim arıyorduk ve bu yazıyı okuduktan sonra kesinlikle bu güzel isim olsun istedim. daha önce baybars isminin kaplan gibi yiğit anlamına geldiğini duymuştum. fakat burada çok değerli bir şahsiyetin portresi çizilmiş.gerçekten kapsamlı ve değerli bir ism.

misafir - 8 yıl önce
Asyada bars.İran ve anadolu corafyasında pars olarak gecer...Yani bay kaplan yada kaplanların beyi diye biliriz...

misafir - 8 yıl önce
Kölelikten sultanlığa yükselen, katıldığı hiç bir savaşı kaybetmemiş, Türk adını Memlük devletine ekleten, Resmi dili Türkçe yapan , Anadoluda Karahanlılara ve Selçuklulara destek veren , Haçlıları durduran, Emevi eziyetine son verip Abbasileri yeniden teşkil eden, Moğolları geri püskürten bir Türk kahramanıdır. Bu büyük insan bize Emevileri yani Arap Irkçılarını yok ettiğinden mi bilinmez pek öğretilmemektedir. Mustafa Kemal ,Atilla Han, Bilgekağan, Fatih Sultan, Mete Han vb. büyük Türk kahramanlarından biridir.

misafir - 8 yıl önce
Asıl adı Seyfeddin falan değildir. Kırımda doğmuş birinin adı arap kökenli bir ad olabilir mi? Bu kadar Türklük bilinci kuvvetli bir sultanın ders kitaplarında hakettiği yeri almaması çok acıdır. Kendisi Mümlüklere satıldıktan sonra müslüman olmuştur. El-Melik el-Zahir Rukneddin Baybars el-Bundukdarî adı müslüman olduktan sonraki tam adıdır. Baybars, pars beyi, pars bakan kişi anlamına gelmektedir. Çocuğuma vereceğim isimdir. Bizim için 2. Mehmet ve 1. süleyman ne anlama geliyorsa Baybars Suriye, Mısır ve Lübnanda o anlama gelir.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Baybars Resimleri

II. Baybars
6 yıl önce

II.Baybars veya Baybars Çeşnigar tam ismiyle Malik Muzaffer Rukneddin Baybars Çeşnigar Mansuri (d. ? - o. 1310 Kahire) 1309da bir komployla Memluk Sultanı...

Memlûk Devleti
3 yıl önce

etmedi ve arkadaşı Baybars el-Çaşnigîr'i işaret etti. Böylece ümerâ Baybars el-Çaşnigîr'e II. Baybars olarak biat ettiler. Baybars'a el-Muzaffer unvanı...

Memlí»k Devleti, Tarihteki Türk Devletleri, 1159, 1249, 1250, 1260, 1261, 1265, 1268, 1277, 1280
1277
3 yıl önce

Sultan Baybars, Anadolu'ya girdi. Karamanoğlu Mehmed Bey, Türkçeyi resmî dil ilân etti. Pervâneoğulları Beyliği kuruldu (dağılışı 1322). Sâhib Ataoğulları...

1277, 12. yüzyıl, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281
Dokuzuncu Haçlı Seferi
3 yıl önce

Mısır'a dönmekte olan Sultan Kutuz, Emir Baybars'a vadettiği Halep valiliğini vermediği için, Baybars'ın organize ettiği bir komployla bir av sırasında...

Antakya Prensliği
3 yıl önce

Calut Savaşı'nı Memlükler kazanınca, Memlük Sultanı Baybars gözünü Antakya Prensliği'ne dikti. Baybars 1268 yılında Antakya'yı eline geçirerek Antakya Prensliği'nin...

Antakya Prensliği, 1097, 1098, 1100, 1144, 1187, 1190, 1254, 1260, 1268, 3 Temmuz
Ayn Calut Muharebesi
3 yıl önce

Calut denilen mevkide karşılaştı. Baybars küçük bir birliğe komuta etmesine karşın Mısır'dan kaçtıktan sonra (Bkz. Baybars / Hükümdarlık öncesi yaşamı) sırasında...

Kutuz
6 yıl önce

Moğollar'ın sonunun başlangıcı olmuştur. Kutuz, savaşın akabindeki günlerde Baybars tarafından bir suikast sonucu öldürülmüştür. Koperman, Kazım Yaşar (1989)...

Kutuz, 1260, 24 Ekim, Arapça, Aybeg, Memluk, Moğollar, Mısır, Suriye, Taslak, Türk tarihi
1223
3 yıl önce

Muharebesi gerçekleşti. Kuzey İran'dan, Ermenistan'a Zaza göçü başladı. I. Baybars, Mısır Memlûk Sultanı (ö. 1277) Ebü’l-Berekât Nesefî, Hanefi fıkıh, kelam...

1223, 12. yüzyıl, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227