bayrak açmak

gönüllü asker toplamaya girişmek. başkaldırmak, ayaklanmak, isyan etmek. önderlik etmek, başlamak.

bayrak açmak

l. Bir dava uğruna ayaklanmak ve bunun için toplanmaya çağırmak. 2. Gönüllü asker toplamaya girişmek.

bayrak açmak

1. Bir dava yolunda toplanmaya çağırmak. 2. Gönüllü asker toplamaya girişmek."Düşmana karşı yurdun dört bir yanında bayrak açan yurtseverler sonunda amaçlarına ulaştılar."

Yanıtlar