Bayram��Ren

Bayrak bayramı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü veya Bayrak Bayramı, Azerbaycan'da her yıl kasım ayının dokuzunda kutlanan milli bayram.

bayram

BAYRAM Dini ve milli bakımdan ehemmiyeti olan, milletçe her sene kutlanan gün veya günler. Bayram kelimesinin çok eskilerde kullanıldığına dair elde bir delil yoktur. Ancak İslamiyetten sonra bayram manasına gelen "iyd" kullanılmıştır. Her yıl Müslümanlar...

Zafer Bayramı

Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram.

23 Nisan Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de her sene 23 Nisan günü kutlanan milli bayram.

ramazan bayramı

Ramazan Bayramı Ay takvimine göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan dini bayram, Şeker Bayramı.

Yılgayak

Yılgayak – Türk ve Altay halk kültüründe yeni yıl başlangıcı. Nevruz. Nevruzla eşanlamlı olarak kullanılsa da Yılgayak kavramının Nevruzdan en önemli farkı, sadece bir anlık olmasıdır. Cılgayak da denir.

hamursuz bayramı

Hamursuz Bayramı Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarını anmak amacıyla her yıl kutladıkları bayram.

Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı Nevruz günü baharın gelişini kutlamak için kırlarda yapılan bayram.

Iydiyye

Bayram dolayısıyla kaleme alman ve giriş bölümünde bayram tasviri bulunan kasidelere verilen addır. Diğer kasidelerden bu giriş bölümü dolayısıyla ayrılır. Bunun dışında diğer kasidelerin aynısıdır. Şair, ıydiyyelerde bayramı vasıta olarak kullanır. Ba...