Baz eşleşmesi

Moleküler biyolojide bir baz çifti, birbirine ters doğrultuda iki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan, biribirine hidrojen bağları ile bağlanmış iki nükleobazdır. Standart Watson-Crick baz eşleşmesinde (veya baz çiftleşmesinde), adenin (A), timin (T) ile, guanin de sitozin ile bir baz çifti oluşturur.

Baz eşleşmesi

Baz eşleşmesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: baz çifti

Yanıtlar