Be (harf)

"Be", aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Be (harf) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Be


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Be (harf) ilgili konular

 • Be

  "Be", aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Harf

  Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da ba
 • Ayn

  Ayn (harf) - Arap alfabesinde bir harf
 • Kuf

  Kuf (ק) harfi İbrani alfabesinin 19. harfi olup ebced hesabındaki değeri 100'dür. Karşılıkları, Arap alfabesinde Kaf, Latin alfabesinde K ve
 • I

  İ Türk Alfabesi`sinin onikinci harfidir. Büyük harf olarak ``İ``, küçük harf olarak ise ``i`` şeklinde yazılır, ve bu gerek bilgisayar gere
 • Dje

  Kiril Alfabesi'nde bir harf. C'ye yakın bir ses olan /d͡ʑ/ sesini verir.
 • Ayn (harf)

  İbranice harf için bkz: Ayin (harf)
 • I (harf)

  I ya da i, Türk alfabesisinin 11. harfidir. Büyük harf olarak ''I'', küçük harf olarak ise ''ı'' olarak yazılır. Cumhuriyet döneminde alfabe
 • Vigenere tablosu

  Vigenere tablosu, kriptografide ''Vigenere şifrelemesi'' için kullanılan ve Fransız şifrecisi Blaise de Vigenere'e atfedilen bir tablodur. Bu tab
 • İngilizce alfabe

  İngilizce alfabe İngilizce'yi yazıya aktarırken kullanılan alfabedir. Latin alfabesinden uyarlanmış 26 harf içerir.