becayiş

TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı "karşılıklı yer değiştirme"dir. Becayiş, Türkiye'de farklı bir anlam kazanmış ve memuriyet ile ilgili bir kavram haline gelmiştir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: becayiş, 2004, ankara, kars, türkiye, i̇stanbul, åžırnak, devlet memurları kanunu
TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı "karşılıklı yer değiştirme"dir. TDK Becayiş, Türkiye`de farklı bir anlam kazanmış ve memuriyet ile ilgili bir kavram haline gelmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 73. Maddesinde becayiş, "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu şeklinde tanımlanmış ve açıklanmıştır.

Şartları

  • Devlet Memurları Kanunu`nun tanımına göre becayiş aynı devlet kurumuna bağlı kişiler arasında yapılır. Bir diğer deyişle, T.C. Dışişleri Bakanlığı Personeli ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli yer değiştiremez. Örneğin, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı`nın Şırnak`a atadığı bir öğretmen ile yine anılan Bakanlık tarafından Kars`a atanmış bir öğretmen yer değiştirebilir.
  • Becayiş yapılırken yer değiştiren kişilerin sınıf ve ünvanları aynı olmalıdır. Örnek olarak öğretmenler kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında, devlete bağlı çalışan inşaat mühendisler kendi aralarında becayiş yapabilirler.
  • Becayiş yalnızca yer değiştirmek isteyen kişilerin isteğine bağlı olarak yapılamaz. Becayişin atama yapma yetkisini haiz amir tarafından uygun bulunması gereklidir. Örneğin İstanbul ve Ankara arasında becayiş yapacak Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı iki öğretmenin bir dilekçe ile Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa başvurması ve bu başvurunun Bakanlıkça da uygun görülmesi şarttır. Buna karşın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır."Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yayıncılık, Yedinci Baskı, 2002 Ayrıca, 2004 yılında yapılan memur toplu görüşmelerinde becayişte aranan amirin taktir hakkının kaldırılması yönünde mutabakata varılmasına karşın mutabakata varılan bu unsurun gereği yapılmadığından, hala amirin becayişte taktir hakkı bulunmaktadır.


Dönemi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu becayiş için herhangi bir dönem öngörmemiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Sağlık Bakanlığı

Bazı kurumların becayiş şartları özel olarak belirlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı da bu kurumlardan biridir. "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği"nin 29. Maddesinde "Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur`a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur`a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler." Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği denilmektedir.

Aynı Bakanlığın "Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği"nin 8. Maddesinin f Bendinde "Sözleşmeli personel pozisyonları arasında kura veya sınavla yapılacak nakillerde, nakledilecek sözleşmeli personelin istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şarttır." g Bendinde ise "Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır. Ayrıca, görev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunanların yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir." denilmektedir. Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Becayiş Anlamları

becayiş

Osmanlıca becayiş kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Değişme. Trampa. Birini verip ötekini alma.

becayiş

yer değişme, karşılıklı yer değiştirme.

İlgili konuları ara

2004 ankara kars türkiye i̇stanbul devlet memurları kanunu

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Becayiş
3 yıl önce

TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı "karşılıklı yer değiştirme"dir. Becayiş, Türkiye'de farklı bir anlam kazanmış ve memuriy

Becayiş, 2004, Ankara, Kars, Türkiye, İstanbul, Şırnak, Devlet Memurları Kanunu
Becayiş-i mekâni
3 yıl önce

Zeamet
2 yıl önce

Osmanlı tımar sisteminde birliklerin üç kısma ayrılması bir gelenek halini almıştı. Bunlararasında zeâmet orta dilimi oluşturmaktaydı. G

Zeİ¢met, Acemi Ocağı, Akıncılar, Azab, Becayiş, Beylerbeyi, Cebeci Ocağı, Eyalet Askerleri, Forsa (kürekçi), Haliç Tersaneleri, Humbaracı Ocağı
Boğazyayla, Şiran
3 yıl önce

Boğazyayla, Şiran, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Becaiş
3 yıl önce

TDK sözlüğüne göre becayişin kelime anlamı "karşılıklı yer değiştirme"dir. Becayiş, Türkiye'de farklı bir anlam kazanmış ve memuriy

Becayiş, 2004, Ankara, Kars, Türkiye, İstanbul, Şırnak, Devlet Memurları Kanunu
Kazım Karabekir
1 yıl önce

Musa Kâzım Karabekir, miladi 1882 - Rumi 1298 - yılında İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Karaman’ın Gafariyat

Musa Kâzım Karabekir, Türk Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Osmanlı Devleti, Ermeniler, İsmet İnönü, Kuvay-i Milliye, 1920, 1921, 1924
Becayiş etmek
3 yıl önce

Hüseyin Aziz Akyürek
3 yıl önce

Hüseyin Aziz Akyürek II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti bürokrasisinde üst düzey görevlerden sonra, Yunan işgali sonrası Manisa'da mu

Hüseyin Aziz Akyürek, 1. Dünya Savaşı, 10 Ekim, 11 Ağustos, 11 ޞubat, 12 Ekim, 12 Kasım, 12 Mayıs, 13 Kasım, 13 Temmuz, 14 Ocak
Seyyid Abdullah Paşa
3 yıl önce

Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa (ö. Mart 1761, Halep) I. Mahmut saltanatında, 24 Ağustos 1747 - 3 Ocak 1750 tarihleri arasında iki yıl dört a

Nişancı Mehmed Paşa
3 yıl önce

Tevkii Nişancı Mehmed Paşa, III. Ahmet saltanatında, 26 Ağustos 1717 - 9 Mayıs 1718 tarihleri arasında sekiz ay on dört gün sadrazamlık yapm