Bedel Geçiti, (Kırgızca: Бедел арт, Bеdеl аrt) Kırgızistan ve Çin'in Sincan eyaleti sınırı arasındaki Tanrı Dağları silsilesinde ortalama deniz seviyesinden 4284 metre yüksekteki bir dağ geçididir. Kırgızistan yer adlarında art “dağ geçidi” karşılığında kullanılmakla birlikte günümüz Kırgızcasında aşuu ve bel sözleri işletilmektedir.

Bedel Geçiti

Bedel Geçiti, Kırgızistan ve Çin'in Sincan eyaleti sınırı arasındaki Tanrı Dağları silsilesinde ortalama deniz seviyesinden 4284 metre yüksekteki bir dağ geçitidir. Divan-ı Lügati't-Türk'de; "بدل ارت Badal art ile Barsgan arasında sarp bir yer, bir tepe." şeklinde tanımladığı bu dağ geçitidir.Atalay, Besim (2006). Divanü Lügati't - Türk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ISBN 975-16-0405-2, Cilt I, sayfa 392. Eski Türkçe'de "art" Sırt, dağ beli ve sırtı; sarp yer, yokuş, boyun, tepe anlamındadır. Tarihsel olarak, Bedel geçiti Çin ile Orta Asya arasında İpek Yolu ticaret güzergahında büyük hizmet vermiştir. Dağ geçiti Çin'i Issık Gölü'nün güney kıyısındaki küçük bir kasaba olan Barsgan'na bağlar. 30 Temmuz 1916 yılında Urkun isyanında söylendiğine göre Rus güçlerinden kaçıp Bedel Geçiti üzerinden Çin'e geçmek isteyen 100,000 Kırgız ölmüştür Bruce Pannier, Kyrgyzstan: Victims Of 1916 'Urkun' Tragedy Commemorated }. Rus kaynakları ise isyanda, 3,000 insanın yaşamlarını yitirdiklerini idda ederler Krugosvet Encyclopaedia. Article on Sturmer }. == Ayrıca bakınız == * Torugart Geçiti * İrkeştam Geçiti

Notlar

Linkler

* }

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar