İlgili Konu Başlıkları Tümü

Psikoloji Ve Politika

Bu denemede psikolojinin yakın zamanda politika üzerindeki olası etkilerinin niteliği üzerinde durmak istiyorum. Bu anlamda, hem olumlu, hem olumsuz etkilerden söz etmek niyetindeyim.Politik fikirler mantığa dayanmazlar.