...

BEDEN DILI (türkçe) anlamı
1. Organlarını değişik biçimlerde kullanarak istek ve düşüncelerini ifade etme biçimi
2. vücut dili.

Beden Dili hakkında detaylı bilgiinsanoğlu 4 milyar küsür yıldır dünya üzerinde bir şekilde var olmuştur yazıdan öncesi yazısız çağlardan önce insanın konuşma yeteneğinin olmadığı çağlardan kalma bir yetenek olarak insanları fiziki ve psikolojik durumlarını beyin konuşmaya gerek kalmayacak şekilde analiz etme yetisini geliştirmiştir. bu bilgi uyarılmış beyin bölgesel nöronları sayeside RNA ile kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgidir. yapılan bir çok araştırmada farklı dillerden bir çok insan ortak iletişim kurabilmek için bilinçli veya bilinçsiz olarak beden vucut dili ile karşısındaki insana bir şekilde iletişime kurmuştur.

== Güncel yaşamda beden dilinin yararları :)

bir insan yaşadığı bir çok olay bilinç altına atılır ve bu yüzden ister istemez psikolojik anlamda davranışlarını bunları yansıtır. bu yansıtılan davranışlar karşı taraftarafından bilinçli olsun veya olmasın yorumlanarak o kişi hakkında beyinin öngörü veya ön yargılar oluşturmasına sebep olur.

bu yüzden iletişimde yanlış anlaşılmalara kadar bir çok soruna sebep olabilmektedir. genellikle bu davranışlar kontrol altına alınarak geçmişte yaşanılan başarısızlıklar veya bireyin kendine olan güvensizliği gibi bireyin kariyeri açısında sorun teşkil edecek işretlerin karşı tarafa aktarılmasının önüne geçilir çünkü insanın bilinç altı bir çocuk gibi doğruyu yanlışı bilmez sadece kendini doğru ifade etmek için programlanmış bir temel bilinçe sahip kompleks bir yapı olduğu için düzenli tiyatro prova çalışması misali düzenli ve disiplinli çalışmayla kişi kendi öz disiplini yakalayarak sorunlu olabilecek davranışları önleyebilir

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki beden dili maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hal Dili

Hal Dili – Türk halk inancında ve halk kültüründe ters lisan. Al dili olarak da bilinir. Tersine bir dildir. İnanışa göre öte dünya varlıklarının yaşayışları, görünüşleri ve dilleri bu dünyanın tam tersidir. Mesela öteki dünya varlıklarına; "Git" demek için "Gel" ...

Dil

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan ...

İletişim

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların ...

Histeri

Histeri çeşitli organ hastalıklarını taklid eden, mental (zihni) bozukluklarla kendini gösteren ve çok şekilleri olan bir ruh hastalığı. Yunanca “histeron” (rahim) kelimesinden kaynaklanan bu rahatsızlığın sebebini Hippokrates ve çağdaşları rahmin vücutta yer ...

Sessiz Film

Sessiz film üzerine senkronize olarak kaydedilmiş diyalogları olmayan filmdir. Sessiz film teknolojisi 1860 civarında icat edilmiş, fakat film makaralarının kolaylıkla imal edildiği 1880 - 1900 yıllarına kadar fazla kullanılmayan, sıradışı bir yenilik olarak kalmıştır.

Kitle Iletişim Araçları

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Insanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanınin bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarina çizdiği resimler, ...

Somatizasyon Bozukluğu

Steadman Tıp Sözlüğünde somatizasyonun kelime anlamı stresin fiziksel belirtilere dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Somatizasyon bozukluğu olarak tanımlanan hastalıkta da hastalarda tekrarlayan, yaygın bedensel ağrı ve yakınmalar mevcuttur ve bu ağrılar bedensel bir ...

Netiquette Nedir

Internet’te çoğu kişi gerçek kimliğini gizler. Hiç tanımadığınız, bazen yüzünü görüp sesini duymadığınız, yaşını, cinsiyetini, fiziksel özelliklerini bilmediğiniz insanlarla iletişim kurarsınız. Arada mesafeler vardır; o kişiyle gerek gerçek hayatta gerek ...

Konversiyon Bozukluğu

Somatoform bozukluklar, bedensel belirtilerle ortaya çıkan ruhsal bozukluklardır. Beyinle beden arasındaki ilişki açık değildir ve beyinde meydana gelen bazı sorunlar bedensel hastalıklar olarak ifade edilmektedir. Bu başlık altında beş grup hastalık tanımlanmaktadır:

Müziğin Toplum üzerindeki Etkileri

Müzik gerçek anlamda, insan yapan en güzel sanat dalıdır. Uygarlığın gelişimi, müziğin gelişimi ile eş gider , çünkü müzik, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu daima iyiye, doğruya, güzele ve çalışmaya iten büyük bir gücü vardır.Bireyleri ve toplumları ...

Nurullah Aydın

1954 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir/Karşıyaka’da tamamladı. ODTÜ’de mühendislik eğitimi aldı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Türker Gedik

02.07.1963 tarihinde doğdu.

Giyasettin Aytaş

15. 03. 1964 Kars-Selim doğumlu.