BEDII (türkçe) anlamı
1. Bedi' ve güzel olan. Ebedî ve güzel olan. İlahî ve güzel eserlere müteallik bulunan.
BEDII (türkçe) anlamı
2. güzellik ölçülerine uyan
3. gözü gönlü okşayan
4. beğenilen
5. estetik
BEDII (türkçe) ingilizcesi
1. esthetic
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bedii Yazıcı

Bedii Yazıcı, (d. 1914) eski futbolcu ve yönetici.

Bedii Faik Akın

BEDİİ FAİK AKIN Gazeteci, yazar. 1921’de Bandırma’da doğdu. İlk ve orta tahsilini İzmir’de, lise tahsilini İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeki yüksek tahsilini yarıda bırakarak bir ara ticaretle meşgul oldu. Daha sonra gazeteciliğe geçerek ...

Akın

Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.

Alem

Alem Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minare külahlarının, sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler. Ayrıca bayrak, sancak, alamet ve bir kavim veya topluluğun tanınmış ve şöhretli kişileri için kullanılan bir tabirdir.Araplarda sancak ...

Edebiyat-ı Cedide

Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

Keman

Keman'ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere'de Fiddle, Almanya'da Fiedel İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i guz (Oğuz ...