Bedreddin Mahmud Bey

Bedreddin Mahmud Bey, Karamanoğulları Beyliği hükümdarıdır.

Babası Kerimüddin Karaman Bey'dir. 1300 yılında ağabeyi Güneri Bey'in yerine geçmiştir. Güneri döneminde Alâiye seferine katıldığı bilinse de saltanatına dair detaylar bilinmemektedir. Ancak Selçuklu sultanı II. Mesud 1308'de öldüğünde Selçukluların başkenti Konya'yı ele geçirme şansını gördü.

1312 yılında ölmüştür. Günümüzde Karaman ile Ermenek ilçesinde bir köy olan Balkusan'a gömüldü. Yerine oğlu Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey geçti.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.