Devlet adamı, asker, diplomat Behiç Erkin hakkında bilgi.

Behiç Erkin

Behiç Erkin bir Osmanlı komutanıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında orduyu ve cephaneyi cepheye sevk etmek işini başarıyla gerçekleştirerek cephe arkası kahramanı olmuştur. Cumhuriyet döneminde demir yollarının millileştirilmesini sağlamış, hem İ.T.Ü'nün derslerini hem de demir yollarının işletme dilini Türkçe yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa özerkleştirme yaparak İ.T.Ü'yi özerkleştirmiş, Cumhuriyet döneminde ilk kamu müzesini ve ilk demir yolu mektebini kurmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fikir babası ve 2. Dünya Savaşı sırasında Paris Büyükelçiliği görevi ile yaklaşık 20.000 Yahudi Türk'ü Nazilerin elinden kurtarmıştır.

Bu görevlerdeki başarıları nedeni ile ayrıca iki sene Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Budapeşte Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca kendisi Osmanlı'da askeri açıdan demir yollarının değerlendirildiği ilk ve tek yapıtı(Demiryollarının Askeri Açıdan Tarihi, Kullanımı ve Örgütü) yazmıştır. Erkin(erkin: şartlar ne olursa olsun bağımsız karar alabilen) soyadı kendisine Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir.

Sahip Olduğu Madalyalar: -İstiklal Madalyası: 24.05.1926 -3. derece Demir Haç madalyası: Alman mareşal Von der Goltz tarafından 13.08.1915'te verildi. -3. derece Bavyera Liyakatı Askeri Nişanı: 23.11.1916 -2. derece Kılıçlı Kordon Deprus: 16.10.1917 -2. derece Demir Haç madalyası: 1.12.1917 -1. derece Demir Haç madalyası: Alman mareşal Liman von Sanders tarafından 11 Nisan 1918'de verildi. -1. derece Legion D'Honneur

Yanıtlar