bektaşi

Hacı Bektaş Veli’nin (1209-1271) düşünceleri çevresinde oluşan tarikat. Senkretist bir yapı arzeden Bektaşiliğin temel özellikleri arasında, en başta dört kapı ve dört inanç tasavvuru gelir.

bektaşi

Osmanlıca bektaşi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hacı Bektaş-ı Veli tarikatına mensub olan kimse.

Bektaşi

Bektaşi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bektaşilik

bektaşi

hacı bektaş veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

Yanıtlar