Bektaşlı Kasabasında bulunan höyüklerde (Küçük,Büyük ve İğdecik) ilk yerleşimin Hitit'lere kadar uzandığı anlaşılmaktadır.Sırası ile Frigler , Lidyalılar , Persler , Kapadokya Krallığı , göcebe bir kavim olan Galatlar buraya yerleşmişlerdir.

Bektaşlı, Boğazlıyan

Bektaşlı Kasabasında bulunan höyüklerde (Küçük,Büyük ve İğdecik) ilk yerleşimin Hitit'lere kadar uzandığı anlaşılmaktadır.Sırası ile Frigler , Lidyalılar , Persler , Kapadokya Krallığı , göcebe bir kavim olan Galatlar buraya yerleşmişlerdir. Malazgrit Savaşına kadarda sıra ile Permagon , Pontus Devleti , ve MÖ 85 yılında Roma İmparatorluğuna bağlı olarak kalmıştır.Bu dönemde Arap akınları ve Sasaniler bu bölgeyi ele geçirmeye çalışmışlarsada başarılı olamamışlardır. Bu dönemlerde İğdecik şehrinin önemli bir merkez olmuştur. Malazgirt Savaşından sonraTürkmen Boyları buralarada yerleşmeye başlamışlardır. Bektaşlı ismi daha önce Güneyli Köyü iken Bektaşbey isminde ünlü bir kişi kendi adıyla anılmasını sağladığı rivayet edilmektedir Bir diğer rivayete göre ise kevenk denilen taşın çok olması nedeni ile ‘’Pektaşlı’’ adını aldığı daha sonra Bektaşlı olarak değiştirildiği söylenmektedir. Kasabanın geçim kaynakları bugün itibari ile buğday ve şekerpancarıdır.Azda olsa küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Bektaşlı’da 1878 (93 Harbi)'de büyük bir kıtlık yaşanmış, açlıktan insanlar kızılcık denen otları toplayarak hayatlarını idame etmişlerdir.Bu kıtlıktan birkaç yıl sonrada ekili alanlar büyük bir çekirge sürüsü tarafından tahrip edilmiştir. Bektaşlı ; Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün yanında yeralmış ve Kurtuluş Savaşında büyük destek vermiştir.Bunun karşılığında Ahmet Cevdet TAFLIOĞLU'nu 1928 de Meclis Umum Azası 1930 de 4.Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye seçilmesini sağlamıştır. Ahmet Cevdet Taflıoğlu milletvekili olduktan sonra (1922 yılından beri) 3 sınıflı olarak eski yazılı eğitim yapan okulumuz 1931 yılında devlet vatandaş işbirliği ile 5 sınıflı İlkokul (Namık Kemal) yapılmış ve3 öğretmenle eğitime başlamıştır. Zamanla nufusun artması ile 2.bir İlkokul (Tevfik Fikret) 1967 de açılmıştır.Bu tarihte 18 adet öğretmene ulaşmıştır.1974 yılında ise Ortaokul açılmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar