Belediye Başkanı

Kısaca: Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. ...devamı ☟

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileriMADDE 38. - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye başkanının özlük haklarıMADDE 39. - Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,

b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,

e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,

g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

Kaynakça

  • 5272 sayılı Belediyeler Kanunu

belediye başkanı

Türkçe belediye başkanı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. provost

belediye başkanı

belediye örgütünü yöneten kimse.

belediye başkanı

Türkçe belediye başkanı kelimelerinin Fransızca karşılığı.
maire [le]

belediye başkanı

Türkçe belediye başkanı kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Bürgermeister, Gemeindevorsteher, Oberbürgermeister

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Belediye başkanı
3 hafta önce

gösterir. Belediye örgütleri çoğunlukla Belediye Meclisi adı altında oluşturulan bir yasama ve denetleme meclisi içermektedir. Belediye başkanı bazı sistemlerde...

Belediye başkanı, Belediye başkanı
Şişli belediye başkanları listesi
3 hafta önce

Şişli Belediyesinin yetki alanı tüm ilçeyi kapsamaktadır. Günümüze kadarki süreçte ilçede beş farklı belediye başkanı görev yaptı. İlk belediye başkanı Anavatan...

Şişli belediye başkanları listesi, 1984, 1989, 1994, 1998, 1999, ANAP, CHP, Fatma Girik, Mustafa Sarıgül, SHP
Samsun belediye başkanları listesi
2 hafta önce

statüsü kazanan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görev yapan belediye başkanlarının bir listesidir. Belediyenin ilk başkanı 1869 yılında atanan Emrullah Efendi...

Washington, DC belediye başkanları listesi
2 hafta önce

Yasası ile birlikte halka kendi belediye başkanını seçme hakkı verildi. Günümüzde District of Columbia Belediye Başkanı dört yılda bir yapılan seçimle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
1 ay önce

Belediye Başkanları Forumu Avrupa Sosyal Hizmet Ağı Profesyonel Eğitim Birliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,...

Türkiye'de belediye başkanı
3 yıl önce

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre...

Belediye meclisi
3 hafta önce

vereceği bir aylık tatil dışında her ay toplanır. Belediye Meclisine, belediye başkanı başkanlık eder. Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı...

Belediye Meclisi, Taslak şablonları, Taslak madde
Yusuf Başer (belediye başkanı)
3 yıl önce

Yusuf Başer (d. 1953, Yozgat), Yozgat eski Belediye Başkanı. 1953 Yozgat Şefaatli'ye bağlı eski adıyla Seydiyar şimdiki adıyla Yıldızköy doğumludur.1980...