Beleriand

Kısaca: Beleriand, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde, kuzeybatı Orta Dünya'da Birinci Çağ boyunca varlığı devam etmiş bir bölgedir. ...devamı ☟

Beleriand, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde, kuzeybatı Orta Dünya'da Birinci Çağ boyunca varlığı devam etmiş bir bölgedir. Beleriand'da geçen olayların büyük kısmı, Silmarillion isimli kitapta anlatılır. Tolkien'in bu eserinde Orta Dünya'nın ilk çağlarını anlatış üslubu Kuzey Avrupa edebiyatındaki kahramanlık hikayelerine benzetilmiştir.The New York Times Book Review, The Silmarillion, The World of Tolkien by John Gardner, October 23, 1977Beleriand ayrıca Bitmemiş Öyküler'deThe New York Times Book Review, The Book of Lost Tales, Language and Prehistory of the Elves By Barbara Tritel, May 24, 1984, Híºrin'in Çocukları'ndaThe Guardian, Book Review, John Crace, The Children of Híºrin by JRR Tolkien, April 4, 2007. ve Beleriand Şarkıları'ndaki destansı şiirlerde konu edilmiştir. Coğrafí yapısı Esas olarak, Beleriand ismi ile kastedilen bölge Balar Körfezi civarıdır. Zamanla Orta Dünya kıtasının bütün kuzeybatı ucu bu isimle anılır oldu. Bölge, ilk önce elf tarafından mesken tutuldu. Daha sonra insan geldi. Batıda ve güneyde Büyük Deniz Belegaer tarafından çevrilidir. Kuzeyde Hithlum ve Dorthonion bölgelerinin yüksek arazileri ve Himring bölgesinin tepeleri ile sınırlanır. Doğuda ise Ered Luin kuzey-güney doğrultusunda Beleriand'a doğal bir duvar oluşturur ve güneyde Belegaer'e erişmeden sona erer. Kuzeydeki Nevrast, zaman zaman Beleriand'ın sınırları içerisinde kabul edilmiştir. Sirion Nehri, Beleriand'ın en büyük nehridir, kuzeyden güneye doğru akarak Beleriand'ı Batı Beleriand ve Doğu Beleriand olarak ortadan ikiye ayırır ve Büyük Deniz'e boşalır. Nehrin önüne doğu-batı doğrultusunda set çeken bir tepeler grubu vardır ve bu akıntıya geldiğinde nehrin suları sert bir eğimle rakım kaybeder. Bu tepelik bölgeye Andram (Uzun Duvar) denir. Nehir, Sirion Bataklıkları bölgesinde toprağa çöker ve Andram'da Sirion Geçidi denen yerde tekrar toprak üzerine çıkarak normal akıntısına devam eder. Uzun Duvar'ın doğusunda Gelion Nehri ve Gelion Nehri'nin doğusunda da Ered Luin'den boşalarak Gelion'u besleyen altı ırmak kolu vardır. Altı ırmağın parçaladığı bu bölgeye Ossiriand ya da Yedi Nehir Ülkesi denir. Brethin Nehri ve Nenning Nehri, batıdaki Falas diyarını sulayan iki ırmaktır. Orta Dünya Tarihi'nin IV. cildinde Beleriand'ın ilk harita taslakları yer almaktadır. Bu haritalarda, Beleriand bölgesi eşyükselti eğrileri ile gösterilmiştir.Tolkien, J.R.R., The Shaping of Middle-earth, George Allen & Unwin, 1986 ISBN 0-04823279-3, pp.219-234. Beleriand haritası, büyük ölçekte bu ilk taslakların aynısıdır. Sadece, zamanla hikayelerde yapılan düzeltmeler, geliştirmeler ve bazı hikayelerin yeniden yazılması ile Beleriand haritasında birtakım küçük değişiklikler olmuştur.

Beleriand krallıkları

*Amon Ereb (kuruluşu; G.Y. 1) *Arvernien (kuruluşu; G.Y. 511) *Doriath (kuruluş adı: Eglador;A.Y. 1152) *Doğu Beleriand (kuruluşu; G.Y. 1) **Himlad (kuruluşu; G.Y. 1) **Thargelion (kuruluşu; G.Y. 1) **Maglor Geçidi (kuruluşu; G.Y. 1) *Gondolin (kuruluşu; G.Y. 104) *Hithlum (kuruluşu; G.Y. 1) **Dor-lómin (kuruluşu; G.Y. 1; insanlara verilişi c. 400) **Nevrast (kuruluşu; G.Y. 1) *Maedhros Sınır Bölgesi (kuruluşu; G.Y. 1) **Estolad (kuruluşu; G.Y. 310) *Nargothrond (kuruluşu; G.Y. 50) *Ossiriand (kuruluş adı: Lindon; A.Y. 1350) *Aglon Geçidi (kuruluşu; G.Y. 1) Tarihçe 'da Orta Dünya'nın kuzeybatı kıyısı ve batık diyar Beleriand'ın Belegaer'deki izdüşümü] Birinci Çağ'ın sonunda Beleriand (G.Y. 583'te) meleksi varlıklar Valar'ın -kendisi de bir Vala olan- şeytani varlık Morgoth'a karşı başlattığı Öfke Savaşı neticesinde Büyük Deniz Belegaer'e batırıldı. Bu büyük yıkımda, efendisiz kalan orklar, Angband'ın emrindeki türlü canavarlar, ayrıca elfler, insanlar, cüceler Beleriand'dan Orta Dünya'nın başka bölgelerine kaçıştılar ve Beleriand'ın çok büyük bir kısmı denizin derinliklerine battı. Geriye kalan çok küçük bir bölge daha sonra Lindon olarak bilindi ve Birinci Çağ sonrasındaki çağlarda Orta Dünya'nın kuzeybatı ucunu teşkil etti. Beleriand'ın doğusunda kalan başka bölgeler de İkinci Çağ'da denizin üzerindek mevcudiyetini sürdürdü, ancak İkinci Çağ'ın sonunda Níºmenor ada krallığına Valar tarafından uygulanan gazap sırasında, Níºmenor'la birlikte Lindon dışındaki Doğu Beleriand toprakları da suya gömüldü. Lindon dışında su üzerinde kaldığı bilinen bir başka küçük toprak parçası ise, Silmarillion'da anlatılan Tíºrin Turambar, Morwen ve Nienor'un öldüğü tepedir. Silmarillion'da kehanete uygun olarak, Tíºrin ve Morwen'in gömüldükleri tepe Tol Morwen adası olarak su üzerinde kaldı. Ayrıca, Dorthonion'un bir küçük bir parçası Tol Fuin olarak ve Himring bölgesi de yine küçük bir ada olarak su üzerinde kaldı. Galadriel, Ağaçsakal'a Isengard'daki nihaí vedalaşma ziyaretinde şöyle demiştir: "Orta Dünya'da değil, dalgalar altında kalan o ülkeler tekrar yükselmedikçe hayır...Lakin, işte o zaman Tasarinan'ın söğütlü çayırlarında bir bahar vakti tekrar buluşuruz. Elveda!" Bu sözlerden, Beleriand'ın birgün tekrar su üzerine yükseltileceği anlamı çıkarılabilir.

Beleriand'ın kurgulanış süreci

Tolkien, erken dönem notlarında Beleriand için birçok isim kullanmıştır: * Broceliand, Broseliand * Golodhinand, Noldórinan ("Noldor vadisi") * Geleriand * Bladorinand * Belaurien * Arsiriand * Lassiriand * Ossiriand (daha sonraları Beleriand'ın sadece en doğusu için kullanıldı).

Kaynakça

}

Kaynaklar

*Carpenter, Humphrey, editor, The Letters of J.R.R. Tolkien, George Allen and Unwin, 1981, ISBN 0-395-31555-7 *Fonstad, Karen Wynn, The Atlas of Middle-earth, Boston, Houghton MIfflin Co., 1981, ISBN 0-395-28665-4 *Tolkien, J.R.R., edited by Christopher Tolkien, The Monsters and the Critics, Boston, Houghton Mifflin Co., 1984 ISBN 0-0480-9019-0

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.