beli açılmak

Küçük aptestin! tutamaz olmak.

Yanıtlar