beli bükülmek

1. Yaşlılık yüzünden güçsüz kalmak, bir iş yapamaz duruma gelmek. 2. Üzüntü ve kederden ruhsal bir çöküntüye düşmek."İflas eden şu genç adamın bir yılda beli büküldü."

beli bükülmek

İhtiyarlayıp bir iş yapamaz duruma düşmek İhtiyarlık sebebi ile vücudu öne doğru eğilmek.

beli bükülmek

1. Yaşlılık yüzünden güçsüz kalmak, bir iş yapamaz duruma gelmek. 2. Üzüntü ve kederden ruhsal bir çöküntüye düşmek."İflas eden şu genç adamın bir yılda beli büküldü."

beli bükülmek

1) Yaşlılıktan ötürü beli öne doğru olmak. 2) Geçirdiği acık günler sebebiyle ruhsal çö-iye uğramak

Yanıtlar