Belirsiz Intifa Hakkı

UBPC

UBPC (``Unidad Básica de Producción Cooperativa``), Üretim Kooperatifi Temel Birimi. Küba`da varolan tarımsal kooperatif türüdür.

intifa hakkı

İntifa hakkı bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Doğuş biçiminden de anlaşılacağı üzere iktisabı bakı...

İntifa hakkı

başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. İktisabı bakımından tesisen halefiyetle, cüz'i olarak kurulan bir haktır. Bunun dışında egemenlik hakları kapsamında

belirsiz integral

Belirli integral herhangi bir Xo noktasından Xı noktasına kadar F(x) fonksiyonun grafiğinin gösterdiği alanı anlatır. Belirsiz integralde ise sınırlar olmayıp sadece fonksiyonun ilkeli aranmaktadır. Yani "Hangi fonksiyonun türevi alınırsa integralin...

intifa

İntifa hakkı bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Doğuş biçiminden de anlaşılacağı üzere iktisabı bakı...

irtifak hakkı

İntifa hakkı bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipidir. Doğuş biçiminden de anlaşılacağı üzere iktisabı bakı...

iltica hakkı

Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yaşadıkları ülkede cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb ayrımcılıklara uğradığını gösteren be...

Gaziantep Anadolu Lisesi

Gaziantep Anadolu Lisesi 1976-1977 öğretim yılında daha önce ``Gaziantep Özel Koleji`` ve ``Cumhuriyet Lisesi`` olarak kullanılan binada açılmıştır. Okul binası fabrikatör Cemil ALEVLİ öncülüğünde kurulan Gaziantep Kolej Açma ve Yaşatma Derneği tarafından...

Gayrimenkul sermaye iradı nedir

Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu nun 70 nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kira...

Tümlevlenebilirlik

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.