--}}

Belirteç

Zarflar veya belirteçler, bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, yön, zaman, ölçü, nicelik, soru bakımından belirten, sınırlayan ve etkileyen kelimelerdir. ''Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi, geç'' gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilirler.

Zarflar veya belirteçler, bir fiilimsinin, fiilin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, yön, zaman, ölçü, nicelik, soru bakımından belirten, sınırlayan ve etkileyen kelimelerdir. Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalade, en, ileri, geri, şimdi, geç gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilirler. Zarf Çeşitleri

Zaman zarfları

Fiillerin anlamını zaman kavramı yönünden sınırlandırırlar.Fiile sorulan "ne zaman" sorusuna cevap verir; yarın, kışın, akşamleyin, sabah, daha, henüz, hiçbir zaman, geç, er, yine vb.. :"'Bugün' okula gitmedim." :"Yola 'çok geç' çıktık." :"Eve 'henüz' varamadık." * Bazı sözcükler zarf gibi görünmesine rağmen fiilin bir parçasıdır: :"Yine 'geç kal'dın." ("geç kalmak" fiildir)

Yer-yön zarfları

Bir fiilin veya zarfın anlamını yer veya yön belirterek etkileyen zarflardır, fiile sorulan "nereye" sorusuna cevap verir. aşağı,içeri, beri, ileri, geri, öte, karşı vb. Sayıları diğer zarflara kıyasla oldukça sınırlıdır. :"Vazoyu fazla 'ileri' itme" :"'Yukarı' çıkın lütfen"' * Yer yön zarfları çekim eki almazlar. Sonuna çekim eki gelen bazı sözcükler yer zarfı gibi görünmesine rağmen isim haline gelirler: :"Işık perdenin kenarından içeri sızıyordu." (Zarf) :"Kirli ayakkabılarınla içeriye girme!" (İsim) Not:Yeryön zarfındaki kelimeler (içeri,dışarı,öte, beri) gibi kelimelere hehangi bir ek geldiği taktirde cümle yeryön zarfı olmaktan çıkar

Durum zarfları

Bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını nicelik ve durum yönünden etkileyen zarflardır:
hızlı, tek tek, iyice, sora sora, geze geze, böyle, şöyle vb. durum zarflarının çoğu "nasıl" sorusuna cevap niteliğindedirler. Bu nedenle sık sık sıfatlarla karıştırılırlar. Hemen hemen bütün niteleme sıfatları zarf olarak da kullanılabileceğinden ötürü sayıları oldukça fazladır. :"Sora sora Bağdat bulunur" :"Yavaşça yatağa süzüldüm" :"Bebek mışıl mışıl uyuyordu"

Miktar zarfları

Fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar, derece, ölçü bakımından etkileyen ve sınırlayan zarflardır: biraz,fazla, çok, daha, en, pek, az vb.... :"Başarılı olmak için 'çok' çalışmalıyım" :"'Pek' güzel oldu" Cümlede nicelik zarfını bulmak için sıfat veye zarfa "ne kadar" sorusu sorulur.Sorunun sorulmasınada dikkat etmeli ve küçük ünlü uyumuna dikkat etmeliyiz.

Soru zarfları

Fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflardır: neden, niye, niçin, nasıl, ne zaman, ne kadar vb.Zarfları bulmak için sorulan soruların tamamını kapsar. :"Şehrimizi 'nasıl' buldunuz? :"Yolculuk 'ne kadar' sürüyor? :"'Niçin' gökyüzü bu kadar mavi? :"Sizin bahçeniz 'niye' bu kadar geniş? :"'Neden' senin ağzın bu kadar büyük? :"Buraya 'nasıl' geldin? :"Elbiseyi 'nasıl' buldun? Bazı önemli hususlar Daha önce belirtildiği üzere sıfatların çoğu zarf olarak da kullanılırlar. "Eve 'yeni' geldim" cümlesinde yeni kelimesi fiilin gerçekleştiği zamanı belirtmektedir ve zarftır. "'Yeni' eve geldim" cümlesinde ise evin yeni olduğunu belirtir ve sıfattır. Zarflar genelde fiilden hemen önce kullanılırlar: "Fasülyeler 'iyice' büyüdü" örneğinde olduğu gibi. Zarfların özneden önce kullanılması "bazen" anlam düşüklüğüne veya devrik cümleye neden olabilir. "Çok kahvehaneye gitmeye başladın" yerine "kahvehaneye çok gitmeye başladın" demek daha uygundur. Son yıllarda en, çok, az gibi azlık-çokluk zarfları yerine felaket, acayip, korkunç, dehşet gibi kelimeler zarf olarak kullanılmaya başlanmıştır. "Genç kız 'korkunç güzel piyano çalıyordu" gibi bir cümle dilbilgisi kurallarına göre hatalıdır. korkunç yerine çok veya oldukça gibi çok daha uygun bir zarf kullanılabilir. } }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Belirteç

Marker

Belirteç

Türkçe Belirteç kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. adverb, part of speech used to modify verbs adjectives and other adverbs (Grammar); indicator, determiner

Belirteç

bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen sözcük, zarf: çok konuşuyor. erken gelince şaşırdık. en fazla kazanan en çok çalışandır gibi.

Belirteç

Türkçe Belirteç kelimesinin Fransızca karşılığı.
adverbe [le]

Belirteç

Türkçe Belirteç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Indikator, Umstandsbestimmung, Umstandswort

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.