Beluci

Belucice (بلوچی), İsa öncesinde Hazar ve komşu bölgelerinde hüküm süren Pers ve Med uygarlıkları ile bağı olan bir dildir. Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hyrkan grubundan bir kuzeybatı İran dilidir.

Beluci

Beluci (بلوچی), İsa öncesinde Hazar ve komşu bölgelerinde hüküm süren Pers ve Med uygarlıkları ile bağı olan bir dildir.} Hint-Avrupa dil ailesinin İran koluna ait olduğu düşünülmektedir. Günümüzde Pakistan, Belucistan, doğu İran ve Afganistan'da konuşulmaktadır. Afganistan'da halkın bazı bölgelerde çoğunluğunun konuştuğu bölgesel dillerden biridir.} Yoğun olarak konuşulduğu bölgeler için üçüncü resmi dil olarak kabul edilmektedir.Afganistan Anayasası, 2003: 5

Yanıtlar