ben

Ben, Freund`un ruhsal cihazla ilgili ikinci kuramında es ve über-ich ile birlikte ruhsal cihazın üç beliriminden biridir. Ben`in kaynağı (ki Es`in dış alemle teması sonucunda farklılaşmasıdır) ve muhtevaları, bilinçli, bilinçöncesi veya bilinçdışı olabilir. Ben`in yapısı gerçeklik ilkesinin baskısı altındadır.

Ben

Ben, Freund`un ruhsal cihazla ilgili ikinci kuramında es ve über-ich ile birlikte ruhsal cihazın üç beliriminden biridir. Ben`in kaynağı (ki Es`in dış alemle teması sonucunda farklılaşmasıdır) ve muhtevaları, bilinçli, bilinçöncesi veya bilinçdışı olabilir. Ben`in yapısı gerçeklik ilkesinin baskısı altındadır. Ben`in fonksiyonu ise, kişiliğin korunması, gerçeğe uyum ve çatışmaların çözümlenmesidir.

Ben`in ideali, birincil narsisizm`den (kişinin kendisine karşı duyduğu sevgi) ve çevremizdeki kişilerle ve aile ile özdeşlikten meydana gelen kişiliğin eğilimi; bu özdeşlik, kişinin kendi benliğine karşı beslediği sevgiyi değiştirir ve ikincil narsisizm derecesine düşürür.

İdeal ben, çocukluktaki “her şeyi yapabilme” yapabilme hayalinin daha sonraki özdeşliklerle değişerek aldığı yeni şekil; bu değişme “kahramanlarla özdeşleşme”ye, yani ünlü ve güçlü kişileri benimsemeye dayanarak olur. (Ben`in ideal`i ile ideal ben ayırımı Freund`da yoktur. Nunberg, Lagache ve Lacan gibi bilginler, ideal ben`in oluşumunda narsisizim`i iyice belirtmek için bu ayrıma başvurmuşlardır.

Kaynaklar

Vikipedi

ben

i. iç oda (İsk.)

ben

tende bulunan, ufak, koyu renkli leke ya da kabartı; olta ya da tuzağa konulan yem.
(en çok üzümde) olgunlaşma belirtisi; kuşun yavrusuna taşıdığı yem.
saçta, sakalda beliren beyazlık; tekil birinci kişiyi gösteren adıl.

ben

Almanca ben kelimesinin Türkçe karşılığı.
iç oda

ben

Fransızca ben kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Ben, male first name (form of Benjamin)

ben

Türkçe ben kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. high point, summit, peak
n. male first name (form of Benjamin)
n. Ben, male first name (form of Benjamin)

ben

Flemenkçe ben kelimesinin İngilizce karşılığı.
[been] n. (Anatomy) leg, one of the two or four limbs that support and move an animal or human; bone, hard structures which make up the skeleton; long narrow part of something

ben

n. male first name (form of Benjamin)
n. Ben, male first name (form of Benjamin)
n. Ben, male first name (form of Benjamin)

ben

İngilizce ben kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. Ben, nombre propio masculino (diminutivo de Benjamín)

ben

İngilizce ben kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. Ben, prénom masculin (forme de Benjamin, diminutif)


Yanıtlar