Ben Mona Lisa, Jeanne Kalogrids'in yazmış olduğu bir kitaptır. Kitapta eskiden olan dinsel olaylar konuyu oluşturmaktadır. Mona Lisa'nın hayatını da konu alan kitabın başlarında Mona Lisa'nın hayatından söz edilmekte, öykü o dönemin siyasi ve dini olaylarıyla sürmektedir.

Ben Mona Lisa

Ben Mona Lisa, Jeanne Kalogrids'in yazmış olduğu bir kitaptır. Kitapta eskiden olan dinsel olaylar konuyu oluşturmaktadır. Mona Lisa'nın hayatını da konu alan kitabın başlarında Mona Lisa'nın hayatından söz edilmekte, öykü o dönemin siyasi ve dini olaylarıyla sürmektedir.

Yanıtlar