Bencil Dna

Dead space

PC: 20 Ekim 2008 PlayStation 3:13 Ekim 2008 Xbox 360:13 Ekim 2008

Dimer

Bir dimer, monomer adı verilen iki alt üniteden oluşan kimyasal ya da biyolojik yapıdır.

Mutant

Mutant, canlı organizmaların X, Y, Z, Gamma ve benzeri hiper ışınımlara maruz kalması sonucunda hücre çekirdeğindeki DNA dizilimlerinde ve sarmallarında bozulmalar sonucunda canlının fizyolojik ve biyolojik özelliklerinde gözle görülür değişmelerin görülm...

Oligomer

Kimyada bir oligomer sınırsız sayıda, en azından ilke olarak, monomer birimi (ολιγος, veya ''oligos,'' Yunanca "bir kaç tane") içeren bir polimer ile zıt bir şekilde sınırlı sayıda monomer içermektedir. Bir çok yağ parafin yağı gibi oligomeriktir ve...

Plazmid

Plazmid, kendi kendini eşleyebilen, kromozomdan ayrı bir DNA parçasıdır. Tipik olarak dairesel ve çift sarmallıdır.

Transpozon

Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar.

Kodlamayan DNA

kodlamayan DNA bir proteindeki amino asit dizisine karşılık gelen bilgi içermeyen DNA'dır. Çoğu ökaryotta genomun büyük bir kısmı kodlamayan DNA'dan oluşur (bu C değeri muamması olarak adlandırılır). İnsanda genomun %5'i protein kodlayan dizilerden oluşur...

Gece Evi

''Gece Evi'' Amerikan yazar P.C. Cast ve kızı Kristin Cast tarafından yazılan vampir-merkezli fantezi romanları serisidir. Seri, çaylak bir Vampire dönüşünce Tulsa, Oklahoma'daki Gece Evi adlı yatılı okula geçmek zorunda kalan 16 yaşındaki Zoey Kızılkuş'u...