Benelüks

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuş, 20 milyon nüfusu birleştiren ve Avrupa Kömür ve Çelik birliği'nin (C.E.C.A. Communaute Europeenne du charbon et de l'acier) esas unsurlarından birini meydana getiren ekonomik topluluk. Londra'da 1943 ve 1944'te imzalanan ilk antlaşmalarla (biri para, diğeri gümrükle ilgili) üç ülke arasında ekonomik birliğin gerçekleşmesine doğru ilk adım atıldı. Bu kuruluş dünya piyasalarında Alman bozgunu sonunda bos kalan yeri doldurabile

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuş, 20 milyon nüfusu birleştiren ve Avrupa Kömür ve Çelik birliği'nin (C.E.C.A. Communaute Europeenne du charbon et de l'acier) esas unsurlarından birini meydana getiren ekonomik topluluk.

Londra'da 1943 ve 1944'te imzalanan ilk antlaşmalarla (biri para, diğeri gümrükle ilgili) üç ülke arasında ekonomik birliğin gerçekleşmesine doğru ilk adım atıldı. Bu kuruluş dünya piyasalarında Alman bozgunu sonunda bos kalan yeri doldurabilecekti. Savaş sonundaki ekonomik durumda görülen büyük farklar (Hollanda savaştan daha geç çıkmıştı ve Belçika ile Lüksemburg'a oranla daha çok zarar görmüştü) yüzünden gümrük konvansiyonu ancak l ocak 1948'de yürürlüğe girebildi. Bu tarihte iç sınırlarda gümrük resimleri kaldırılmıştı.

Ekim 1949'da, ulusal ürünler için tam ticaret serbestliği ilkesini yürürlüğe koyan bir birlik öncesi antlaşma imzalandı. İlgili hükümetlerin ihtiyatlı siyasetiyle bu yolda bazı iyi sonuçlar elde edildi. Bunun sonunda içeride olduğu kadar dışarıda da ticari mübadelelerde bir gelişme, üretim ve hayat düzeyinde belirli bir yükselme, ücret miktarlarında bir yakınlaşma oldu, ama ne tarım politikaları ahenkli bir hale sokulabildi. ne de sosyal ve sınai politikalarda koordinasyon gerçekleştirilebildi.

Topluluk bugün dünya ticaretinde dördüncü gelmektedir. İthalat (besin maddeleri ve ilkel maddeler) ile ihracat (islenmiş maddeler) arasında kaydedilen açık malların transit geçişinden ve deniz ticaret filosunun faaliyetinden sağlanan gelirlerle kapatılmıştır. Üç devlet 1953'te ve 1958'de kurulan Avrupa topluluklarının üyesi iseler de Benelüks'ün gelişmesiyle ilgili antlaşmalar hala yürürlüktedir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Benelüks ilgili konular

 • Benelux

  Benelüks, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafî olarak birlikteliğini anlatan, politik ve resmi bir işbirliği temeline oturan birliktir.
 • Constantinos Stephanopoulos

  Constantinos (Costis) StephanopoulosYunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný(Atina Haber Ajansý)Constantinos Stephanopoulos Yunanistan cumh
 • Beneluks

  Benelüks, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafî olarak birlikteliğini anlatan, politik ve resmi bir işbirliği temeline oturan birliktir.
 • Paris Antlaşması (1951)

  Şablon:BilgiKutusu:Anlaşma
 • Paul-Henri Spaak

  Paul-Henri Charles Spaak (25 Ocak 1899-31 Temmuz 1972), Belçikalı devlet adamı. Avrupa Birliği`nin başlıca savunucularından olmuş, Avrupa Ekon
 • Benelüks ülkeleri

  Benelüks, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafî olarak birlikteliğini anlatan, politik ve resmi bir işbirliği temeline oturan birliktir.
 • Lüksemburg tarihi

  Lüksemburg tarihi günümüzdeki Lüksemburg Büyük Dükalığı'nın sınırları içinde kalan bölgelerin tarih öncesi zamanlardan günümüze k
 • Schuman Bildirgesi

  Schuman Bildirgesi, 9 Mayıs 1950 tarihinde dönemin Fransa dışişleri bakanı Robert Schuman tarafından okunan ve Fransa ile Batı Almanya'nın k
 • Roma Antlaşması (1957)

  Roma Antlaşması, 25 Mart 1957 tarihinde Fransa, Batı Almanya, İtalya, Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan ve
 • Messina Konferansı

  Messina Konferansı, İtalya'ya bağlı Sicilya Adası'ndaki Messina şehrinde,
Benelüks
Benelüks