Bergama Baskını

1919 sonuna gelindiğinde Yunanlılar, Batı Anadolu'da genişleme hareketlerine devam etmiş ve Haziran ayının sonlarında Balıkesir'den hareketle Bergama'yı işgal etmişlerdi. Mustafa Kemal, Bergama'da yerleşmiş Yunan birliklerine yapılacak bir baskın için General Yusuf İzzet Paşa'yı görevlendirdi.

1919 yazında Yusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvvayi Milliye birlikleri, Yunanlıları hazırlıksız anlarında etkisiz hale getirdi ve Yunan birliklerini yok etti. Çarpışma güçleri azalan Yunan birlikleri, fazla kayıp vermemek için 14 Haziran 1919 günü Yunan birlikleri, Bergama'yı terkederek Menemen'e doğru çekildiler. Bu çatışmalarda, Yunan birlikleri 400 kayıp verdiler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.