Besin Zinciri

Kısaca: Besin zinciri, canlılar topluluğundaki organizmaların beslenme alışkanlıklarını yansıtan kavramdır. Bitkilerin ve öbür kendi beslek organizmaların besine dönüştürdükleri enerjinin organizmadan organizmaya geçişini dile getiren besin zinciri, en yalın biçimiyle bir bitki, bir otçul hayvan ve bir etçil hayvandan oluşan bir dizi olarak düşünülebilir. ...devamı ☟

Besin zinciri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Çanak yapmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Besin Ağı
3 yıl önce

Besin ağı ya da besin döngüsü besin zincirlerinin doğal olarak bağlaşmasıdır ve genellikle ekolojik bir topluluk içinde neyin ne ile beslendiğini gösteren...

Besin
6 ay önce

gibi vitaminler açısında besin değeri yüksek olan bir gıda türüdür. Besin maddelerini oluşturan temel bileşenler, besin zinciri çevriminin birer parçasıdırlar...

Heterotrof
6 ay önce

olarak kullanırlar (Örn.: fotosentez yapan bitkiler.). Dışbeslekler, besin zinciri içinde tüketici olarak bilinirler. Bâzı parazitik bitkiler de kısmen...

Beslenme (biyoloji), Su, Karbondioksit, Fotosentetik, Işık, Kemosentez, Amonyak, Fotosentez, Kemosentetik, Atmosfer, Bakteri
Patates böceği
6 ay önce

patlıcan, domates gibi bitkilerin yaprak ve sürgünlerini yiyerek beslenir. Besin zinciri içerisindeAltın zemin böceği tarafından avlanır ve tüketilirler....

Patates böceği, 1824, Animalia, Arthropoda, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Böcek, Coleoptera, Domates, Insecta, Patates
Zincir zırh
3 yıl önce

karşı çok daha iyi bir koruma sağladığı için örme zinciri gölgede bırakmıştır. Buna rağmen örme zincir ve yanı sıra brigandine ile gambeson gibi zırhlar...

Cıva
6 ay önce

karşılaşılan organik cıva bileşiğidir ve besin zincirinde birikir. Ayrıca birinci derece cıvaya maruz kalınan besin maddesi, metilcıva içeren balık etidir...

Cıva, Atom numarası, Barometre, Bilardo, Brom, Cıva sülfit, Element, Fransiyum, Galyum, Gümüş, Hacim, Kimya
Deniz kirliliği
6 ay önce

çok kısa sürede deniz besin ağına girer. Besin ağına girdikten sonra pestisitler mutasyonlara ve insanlara olduğu kadar deniz besin ağına da zarar verecek...

Banksia
4 yıl önce

genellikle çok çeşitli görünümlerde bulunurlar. Ağır balözü yetiştiricileri, banksialar Avustralya çalısındaki besin zincirinin hayatî bir parçasıdır....