Tüm besteciler...

Besteciler hakkında bilgilerİlgili Konu Başlıkları Tümü

Opera

Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan bir çok unsurun yanısıra, müzikal form veya dansın da ...

Woo

WoO kısaltması, açılımı "''Werke ohne Opuszahl''" (Türkçede, "Opus numarası olmayan eserler") olan Alman müzikal kataloğuna ait bir terimden gelmiştir. WoO, 1995'te Harry Halm ve Georg Kinsky tarafından hazırlanmış, Ludwig van Beethoven'a ait orijinal olarak Opus numarası ile ...

Fütürizm

Fütürizm kökten ıslahatçı eserleri ve belki de daha çok nazariyeleriyle 20. yüzyıl başında ortaya çıkmış olan aşırı inkılâpçı bir İtalyan edebiyat ve sanat akımıdır.

Flüt

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

Pınar

Pınar, suyun çıktığı yer, su kaynağı anlamına gelen bir sözcüktür. Türkçede kadın adı olarak da kullanılır.

Klavsen

Klavsen (Fr. Clavecin, İt.