Bey��Ehir

Yahşı Han Bey

begüm

Güney Asya'da (özellikle Hindistan'da) yerel yöneticilerin ailelerindeki kadınlara verilen unvan.

İlgazi Bey

Ilgazi Bey veya tam ismiyle Necmeddin Ilgazi bin Artuk (d. 1062 - o. 8 Kasim 1122) Türk askeri ve yöneticisi (1062-1122).

Erzen Beyleri

Emir Bahaeddin Bey   Emir Muhammed b. Saruhan Bey Saruhan Bey b. Muhammet Bey   Hıdır Bey b. Ahmet Bey   Hıdır Bey b. Muhammet Bey Zok Emirleri, Hakkâri

Bolu Sancak Beyleri

Bolu 1324 yılından itibaren 1692 senesine kadar Sancak Beyleri tarafından idare edilmiştir. Şehzadeler, hanedana akraba olanlarla, Candaroğullarına mensup beyler Bolu'yu sancak beyi olarak yönetmişlerdir. Konur Alp, Sunkur Bay Şemsî, Şehzade Murad, Gündüz...

Bamsı Beyrek

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı ''Dengiboz'' v...

Siklós

Siklós, Macaristan'ın,Baranya ilinde bir şehirdir. Osmanlı döneminde Şikloş olarak adlandırılmış ve sancak merkezi olmuştur. Şehirde Osmanlı döneminden kalma Malkoç Bey Cami bulunmaktadır.

Mihrî Hatun

Mihrî Hatun, (?-1506) Zeynep Hatun`la birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerindendir.

Ben Ruhi Bey Nasılım (oyun)

Ben Ruhi Bey Nasılım, Edip Cansever'in aynı adlı ırmak şiir'lerinden yola çıkarak, seyirlik oyun haline getirilmiş şeklidir. Şair Edip Cansever'in yayımlanan Şairin Seyir Defteri (1976) adlı kitabından alınan "Ben Ruhi Bey Nasılım" şiiri, Cüneyt Çalışkur...

Muğla Ulu Camii

Muğla Ulu Camii, Muğla'nın Tabakhane semtinde bulunan Selçuklu dönemine ait tarihi yapı. Muğla şehrinin en eski yapısı ve camiidir. Ayrıca Türkiye'deki önemli Selçuklu eserlerinden biridir.