Beyaz Ordu

Beyaz hareket (Белое движение / Beloye dvijeniye), bilinen adıyla Beyaz Ordu (Белая Армия / Belaya Armiya) ya da Beyaz Muhafız Birlikleri (Белая Гвардия / Belaya Gvardiya) ve mensup olanların ismiyle Beyazlar (Белые / Belıye) veya Beyaz Muhafızlar (Белогвардейцы / Belogvardeysı) Rusya'nın askeri kuvvetlerinin bir bölümünü oluşturur.

Beyaz Ordu

Beyaz hareket, bilinen adıyla Beyaz Ordu (Белая Армия) ya da Beyaz Muhafız (Белая Гвардия, белогвардейцы) ve mensup olanların ismiyle Beyazlar (Белые, or the derogatory Беляки) veya Beyaz Ruslar (Diğer anlamları olan bir terim) Rusya`nın askeri kuvvetlerinin bir bölümünü oluşturur.Bolşevik`lerin Ekim Devrimi`nin ardından politik ve askeri olarak 1917den 1923e kadar Rusya İç Savaşı süresince Kızıl Ordu ile savaşmıştır.

Yapısı ve İdeolojisi

``Beyaz`` ünvanının bir çok yorumu vardır. İlk olarak, ``Kızıllar`` `ın; yani devrimci, Sovyet`lerin ve Komünizm`in destekcisi, Kızıl Ordu`nun zıttıdır. İkincisi, kelime olarak "beyaz"ın monarşik çağrışımları vardır: tarihte birleşik Rusya`nın ilk kralı, Ivan III,o dönemde "Albus Rex" ya da "beyaz kral" adıyla çağırılırdı.

left|thumb|200px|Bir Ordu propoganda posteri, Lev Troçki (Leon Trotsky) için hazırlanmış. ]

Kesin konuşmak gerekirse, tek parça bir "Beyaz Ordu" var olmadı; merkezi koordinasyon eksikliği çekti, Beyaz muhafızlar hiçbir zaman gevşek karşı-devrim konfederasyonunun kuvvetleri olmanın ötesine geçemedi. Kendilerini anti-Bolşevik Rusya vatanseverleri olarak adlandırmalarına rağmen, çoğu Beyaz Ordu komutanlarının kesin bir ideolojik görüşü yoktu. Beyaz Ordu liderleri arasında, ne General Kornilov ne de General Denikin monarşizm taraftarıydılar. Diğer yanda, General Wrangel`in monarşizm sempatisi vardı, fakat, konuyu açtığında anlaşıldı ki, demoktarik olarak seçilmiş anti-Bolşevik bir Rus Hükümeti emrinde de çalışmaya istekliydi. Hiçbir olayda, birçok komutanı monarşik fikirlere tutunsa da, bazen gerçekleştirilse de genellemek doğru olmaz, Beyaz Ordu monarşik bir ordu değildi. Şöyle söylenebilir ki, Beyaz Ordu genel hatlarıyla; tek parça, birleşik, çokuluslu Rusya`ya inanmıştı. (Eski Rusya İmparatorluğu üzerinde ulus-devletleri yaratmak isteyen bölücülerin ve ayrılıkçıların karşıtı oldular.)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar