Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947,820; kadın 908,210)15-64 yaş: %68.21 (erkek 3,428,920; kadın 3,631,290)65 yaş ve üzeri: %13.

Beyaz Rusya - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri) Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947,820; kadın 908,210) 15-64 yaş: %68.21 (erkek 3,428,920; kadın 3,631,290) 65 yaş ve üzeri: %13.86 (erkek 473,992; kadın 959,962) (2001 verileri) Nüfus artış oranı: %-0.15 (2001 verileri) Mülteci oranı: 2.89 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini) Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın 15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın 15-64 yaş: 0.94 erkek/kadın 65 yaş ve üzeri: 0.49 erkek/kadın toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadın (2001 verileri) Bebek ölüm oranı: 14.38 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini) Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.14 yıl erkek: 62.06 yıl kadın: 74.52 yıl (2001 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 1.28 çocuk/1 kadın (2001 tahmini) HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.28 (1999 verileri) HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 14,000 (1999 verileri) HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 400 (1999 verileri) Ulus: Beyaz Rusya Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz Ruslar %81.2, Ruslar %11.4, Polonyalılar, Ukraynalılar ve diğerleri %7.4 Dinler: Doğu Ortodoksları %80, diğer (Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri) Diller: Beyaz Rusça, Rusça, diğer Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler toplam nüfus: %98 erkek: %99 kadın: %97 (1989 verileri)

Yanıtlar