Nüfus: 10,350,194 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947,820; kadın 908,210)15-64 yaş: %68.21 (erkek 3,428,920; kadın 3,631,290)65 yaş ve üzeri: %13.

Beyaz Rusya - Nüfus Bilgileri hakkında bilgiler

Nüfus: 10, 350, 194 (Temmuz 2001 verileri) Yaş yapısı: 0-14 yaş: %17.93 (erkek 947, 820; kadın 908, 210) 15-64 yaş: %68.21 (erkek 3, 428, 920; kadın 3, 631, 290) 65 yaş ve üzeri: %13.86 (erkek 473, 992; kadın 959, 962) (2001 verileri) Nüfus artış oranı: %-0.15 (2001 verileri) Mülteci oranı: 2.89 mülteci/1, 000 nüfus (2001 tahmini) Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın 15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın 15-64 yaş: 0.94 erkek/kadın 65 yaş ve üzeri: 0.49 erkek/kadın toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadın (2001 verileri) Bebek ölüm oranı: 14.38 ölüm/1, 000 doğan bebek (2001 tahmini) Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.14 yıl erkek: 62.06 yıl kadın: 74.52 yıl (2001 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 1.28 çocuk/1 kadın (2001 tahmini) HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.28 (1999 verileri) HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 14, 000 (1999 verileri) HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 400 (1999 verileri) Ulus: Beyaz Rusya Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz Ruslar %81.2, Ruslar %11.4, Polonyalılar, Ukraynalılar ve diğerleri %7.4 Dinler: Doğu Ortodoksları %80, diğer (Roma Katolikleri, Protestanlar, Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri) Diller: Beyaz Rusça, Rusça, diğer Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler toplam nüfus: %98 erkek: %99 kadın: %97 (1989 verileri)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Rusya - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 145,470,197 (Temmuz 2001 verileri)Nüfus artış oranı: %-0.35 (2001 verileri)Mülteci oranı: 0.98 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Bebek ölüm oranı: 20.

Beyaz Rusya

Beyaz Rusya ya da uluslararası alanda tercih edilen ismiyle Belarus, eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alır. Başkenti Minsk'dir. Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır. Beyaz Rusya, diğer BDT ...

Rusya

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi; güneyinde Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbeycan, Hazar Denizi, Kuzey Kore, ...

Finlandiya

Finlandiya Cumhuriyeti (Fince: Suomi veya Суоми, İsveççe: Finland). Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında bir Kuzey ülkesi. İskandinavya yarım adasındadır. Finlandiya'nin komşuları; doğusuda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveçtir. ...

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu ...

Japonya Tarihi

Japonya'nın ilk sakinlerinin Doğu Asya ve Güney Pasifik adalarından gelen göçmenler olduğu sanılmaktadır. Japon halkının atalarının şimdi Yamato ırkı diye bilinen ve M.S. 3 ve 4. asırda savaşçı kabileler ve klanlar üzerine giderek üstünlük kuran aynı ırka ait insanlar ...

Kırım Tatarları

Kırım Tatarları anavatanları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk topluluğu.