Beyazlar

Beyaz, genellikle Avrupa asıllı kişileri belirtmek için kullanılan, ten rengi veya ırk ile ilişkili bir sınıflandırma. Bağlam ve bölgeye göre farklılık gösteren terim, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfus sayımında Orta Doğulu ve Kuzey Afrikalıları da beyaz sayması gibi, diğer bağlamlarda beyaz kabul edilmeyen grupları da kapsayabilir.

Açık ten renkleri ile karakterize edilen "Beyaz" teriminin kullanımı Antik Mısır'a ve Greko-Romen dönemine kadar gitmektedir ancak bu bağlamda bir Pan Avrupa kimliği yerine sadece ten rengine veya bu ten rengi ile ilişkili halklara atıfta bulunmuştur. Modern kullanımda Avrupa asıllı kişileri Siyahi ve Kızılderililerden ayırmak için 17. yüzyılda kullanılmaya başlanan terim, 19. yüzyılda ırksal anlamlar da taşımaya başlamıştır.

İlk ortaya çıktığı dönemler olan 17. yüzyıl ve takip eden zamanlarda "Beyazlar" ve "Beyaz ırk" kavramı Avrupa'da tamamen kabul görmemiştir. Modern kullanımı öncesinde halklar kendilerini "Beyaz" olarak sınıflandırmak yerine, ırk, ecdat ve etnik aidiyetlerini bağlı oldukları milliyete göre belirlemiştir. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası'nda, günümüzde Beyaz olarak kabul edilen Slav halkları Almanlardan farklı bir ırk olarak tanımlanmıştır.

Beyazlık kavramı özellikle İngilizce konuşan Amerika Birleşik Devletleri (Beyaz Amerikalılar), Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeleri kapsayan Anglosfer'de yaygınca kullanılmaktadır. Avrupa'da ise ırk ve milliyet arasındaki fark daha karışık olup kendini sınıflandırma genellikle milliyet üzerinden gerçekleşmektedir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.