Beyin Hasarı

Beyin hasarı, canlı bir organizmanın beyninde oluşan herhangi bir hasardır. Beyin hasarları bir kaç boyutta sınıflandırılabilir. Primer ve sekonder beyin hasarları, beyinde meydana gelen hasar süreçlerini sınıflandırmanın yollarıdır. Fokal ve diffüz beyin hasarları, beyindeki hasarın alan ve konumu bağlı sınıflandırmanın yollarıdır. Beyin hasarının belirli sınıflandırmaları şunlardır:

Beyin hasarı, canlı bir organizmanın beyninde oluşan herhangi bir hasardır. Beyin hasarları bir kaç boyutta sınıflandırılabilir. Primer ve sekonder beyin hasarları, beyinde meydana gelen hasar süreçlerini sınıflandırmanın yollarıdır. Fokal ve diffüz beyin hasarları, beyindeki hasarın alan ve konumu bağlı sınıflandırmanın yollarıdır. Beyin hasarının belirli sınıflandırmaları şunlardır: *Beyin zararı, beyindeki hücrelerin yok olması veya dejenerasyonu. *Travmatik beyin hasarı, beyine dışardan kuvvet uygulanarak travmatik bir hasar meydana gelmesidir. *İnme, beyindeki damarsal bir olayı sonucu meydana gelen hasar. *Edinsel beyin hasarı, doğumdan sonra meydana gelen beyindeki hasardır. Travmatik olup olmaması, içten veya dıştan olması önemli değildir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Beyin Hasarı ilgili konular

 • Çocuklarda Beyin Hasarı

  Olgunlaşmamış beyin, bir yetişkinin beynine kıyasla, daha kolay incinebilir. Aynı zamanda, daha "esnek" olduğu için, beynin bir bolümü, baş
 • Toksik hepatit

  Toksik ve ilaca bağlı hepatitler
 • Çevresel sinir hasarı sınıflandırması

  Çevresel sinir hasarı sınıflandırması, prognoza yardımcı olur ve hastalığın derecesini tanımlar. Sinir hasarı sınıflandırması 1943'de
 • Sinir hasarı

  Sinir hasarı, sinir dokusundaki hasardır. Çok çeşitli sinir hasarları olduğundan dolayı açıklamada herhangi bir sınıflandırma sistemi yok
 • Beyin hasarı

  Beyin hasarı, canlı bir organizmanın beyninde oluşan herhangi bir hasardır. Beyin hasarları bir kaç boyutta sınıflandırılabilir. Primer ve
 • Nöropraksi

  Nöropraksi, sinir iletiminin kesintiye uğramasından dolayı motor ve duyunun işlevlerinin geçici kaybı olan, çevresel sinir sisteminin bir bozu
 • Nörotemezis

  Nörotemezis, sinirin kesilerek bütünlüğünün tamamen bozulması sonucu oluşan ve çevresel sinir hasarı sınıflandırmasına dahil edilen sin