Beylerbeyi (yönetici)

Beylerbeyi (Osmanlı Türkçesi): Osmanlı Devleti döneminde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan kişiydi. Fars kültüründen alınan yöneticilik birimi için ve Vali gibi sözcükler de Osmanlı tarihinin çeşitli dönemlerinde beylerbeyi sözcüğüyle eş anlamda kullanılmıştır.

diğer anlamı|Beylerbeyi (anlam ayrımı) Beylerbeyi, Osmanlı Devleti döneminde bir eyaletin yönetiminden sorumlu olan kişiydi. Fars kültüründen alınan yöneticilik birimi için Mirimiran, Emirülümera ve Vali gibi sözcükler de Osmanlı tarihinin çeşitli dönemlerinde beylerbeyi sözcüğüyle eş anlamda kullanılmıştır.

Osmanlı Devleti`nin ilk döneminde sadece 1 beylerbeyi vardı. Padişah Anadolu`dayken Rumeli bölgesini yöneten kişiye "Rumeli Beylerbeyi" denmişti. Sonradan "Anadolu Beylerbeyliği" yaratıldı. Buna ilerki dönemlerde yapılan fetihlerle yeni eyaletler katıldı. Son dönemlerde 40`ı aşkın beylerbeylği ve bunları yöneten beylerbeyleri bulunmaktaydı.

Osmanlı Beylerbeylikleri

Eyalet Bugünkü Yeri
Adana Anadolu`nun Akdeniz kıyısı
Anadolu Anadolu`nun batı kesimi
Bağdat Irak`ın orta bölümü
Basra Irak`ın güneyi
Bosna Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ`ın bölümleri
Budin Macaristan ve Sırbistan, Hırvatistan`ın bazi bölümleri
Cezayir-i Bahr-i Sefid Bugunkü Yunanistan
Cezayir-i Garb Bugünkü Cezayir
Çıldır Bugünkü Gürcistan
Diyarbekir Güneydoğu Anadolu ve kuzey Irak`ın bazı bölümleri
Eğri Macaristan`ın bazı bölümleri
Erzurum Erzurum ve çevresi
Habeş Sudan, Suudi Arabistan, Eritre, Somali
Halep Suriye`nin Halep kenti çevresi
Kanije Macaristan ve Hırvatistan`ın bazı bölümleri
Karaman Konya ve Orta Anadolu civarı
Kars Kuzeydoğu Anadolu ve Gürcistan`ın bazı kesimleri
Kefe Ukrayna ve Rusya`dan bazı bölümler
Kıbrıs Kıbrıs adası
Mısır Mısır ve İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan`ın bazı kesimleri
Lahsa Suudi Arabistan
Maraş veya Dülkadir Doğu Anadolu`da Kahramanmaraş kentinin civarı
Musul Kuzey Irak
Rakka Suriye ve Irak`ın kuzey bölümleri ile güneydoğu Anadolu
Şehrizor Irak`ın Kerkük bölgesi
Silistre veya Özi Bulgaristan, Romanya, Moldavya ve Ukrayna
Sivas Sivas çevresi
Suriye Suriye, İsrail, Filistin, Lübnan, Ürdün
Temeşvar Romanya, Sırbistan, Macaristan
Trebizon Doğu Karadeniz bölgesi
Trablusgarp Libya
Van Van çevresi
Yemen Yemen çevresi


Hidiv

Mısır valileri beylerbeyi ünvanının yanısıra hidiv olarak da anılmışlardır.

Kaynakça

  • Halil Inalcık. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300 - 1600), İstanbul 2005

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.