Beyoğlu

Beyoğlu, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan eski ilçelerinden biri. Beyoğlu ilçesini kuzeyden Şişli İlçesi, doğudan Beşiktaş İlçesi ve İstanbul Boğazı, kuzeybatıdan Kağıthane ve Eyüp ilçeleri, güneyden Haliç çevrelemektedir. Yüzölçümü 8.76 km²'dir. Köy yerleşimi olmayan ilçe 45 mahalleden oluşmaktadır.

Beyoğlu

Bizans döneminde yerleşim alanı olmayan bu kesime; karşı yaka öte anlamına gelen Pera’dan kaynaklanan Peran Bağları deniliyordu.Geçen yüzyılda, özellikle yabancılar, Beyoğlu yerine Pera adını kullanmışlardır. Türkler ise Pera’yı Beyoğlu şeklinde adlandırıp daha geniş bir alanı kastetmişlerdir. Beyoğlu adının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisine göre; Beyoğlu adı, Fatih Sultan Mehmed zamanında Pontus prenslerinden Aleksios Komnenos’un islamiyeti kabul ederek burada oturmasından kaynaklanır. İkincisine göre ise; burada oturan Pontus prensi değil, Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti’nin oğlu Luigi Giritti’dir. Türkler’in “Bey Oğlu” diye andıkları bu adam, elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir. Oturduğu konak da Taksim yakınında bir yerdedir. Diğer birine göre ise; Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine yazışmalarda Beyoğlu dendiği için bu semt de Beyoğlu adını almıştır. Pera adı, 1925’de resmi yazışmalardan çıkarıldıktan sonra gittikçe unutulur hale gelmiş, Buna karşılık Beyoğlu adı güç kazanıp bölge anlamında da yaygınlaşmıştır. Pera, Bizans dönemindeki İstanbul’un sonradan gelişen yerleşim yeri olmuştur.


İmparator 2.Theodosius tarafından bir kısmı yaptırılmış olan İstanbul surlarının çevrelediği kapalı alanın Haliç’e ve Marmara’ya bakan yamaçlarında konutlar; Sirkeci çevresinde ticaret kuruluşları; Sarayburnu, Beyazıt, Aksaray, Cerrahpaşa, Yedikule’de yönetsel, dinsel ve ticari merkezler yoğunluktaydı. Ayrıca Haliç’in karşı kıyısındaki Galata da bir dış yerleşim yeri olmuştu. Sykai (Sycae) adı verilen bu yerleşim yerinde oturanların çoğunluğunu Venedikliler ile Cenevizliler oluşturmaktaydı. Daha sonraları surlarla çevrilen bu yerleşim yerleri, zengin bir ticaret merkezi oldu. 13. yy’da Cenevizli tüccarların yönetimine verilen Galata yüzyıllar boyunca ticaretteki önemini korumuştur. 5. yy’da kent 100 bini bulan nüfusuyla dünyanın sayılı büyük kentlerinden biriydi. Osmanlılar tarafında alındığında 50 bin kadar olan nüfus Rumeli ve Anadolu’dan getirilen müslüman ve müslüman olmayan hİstiklal Caddesi alkın yerleştirilmesiyle 100 bini aştı. Müslümanların büyük bölümü bu dönemde eski kentin bulunduğu yarımadanın dışında yaşıyordu. Skyai de sur dışına taşarak Pera (bugün Galatasaray) yönüne doğru büyüdü. 19.yy’da Galata önemli gelişmeler gösterdi. Bu kesim, ticaret merkezleri olma özelliğini korurken yabancı elçiliklerin yerleştiği ve yine yabancı banker, komisyoncu, banka ve sigorta şirketlerinin yoğunlaştığı, bunun yanı sıra eğlence yerlerinin bulunduğu bir Avrupa kenti görünümünü kazanmaya başladı.

Osmanlı padişahlarının Topkapı Sarayı’ndan çıkarak Galata yakınındaki Dolmabahçe Sarayı’na taşınmaları da bu yüzyıla rastlar. İlk önemli sanayi kuruluşu olan Feshane’nin Haliç’te işletmeye açıldığı 19. yy’da kent demiryolu, tramvay, tünel gibi kent içi ve kent dışı ulaşım olanaklarına kavuştu. Osmanlı devrinde Beyoğlu, çevre olarak, Batılılaşmanın maddi görüntüsünün odaklaştığı yer durumundadır. En hayati ihtiyacı olan suya kavuşulması, Beyoğlu’nun daha geniş çapta iskanını sağlamıştır. 1492’den sonra Galata’daki yabancı elçilikler Beyoğlu’na taşındı; Galatasaray ile Tünel arası yerleşim alanı olarak gelişmeye başladı. XVIII. yy’da da gelişimini sürdürerek Kasımpaşa ve Tophane taraflarına yayıldı. Onsekizinci yüzyıl sonlarına kadar Galata surunun dışına pek taşılmış değildi. Bizans’ın son döneminde Galata’nın ticari hayatına Latin kökenliler hakimdi. Çoğunluğunu Genovalılar’ın oluşturduğu Latin kökenlilerin miktarı Rumlardan daha fazlaydı. Galata, Türk yönetimine geçince de Cenevizden kalan bu Latin kökenlilerin tamamı Galata’yı bırakıp gitmedi. Kalanlar Türk döneminin Lövantenleri’nin mayasını oluşturdu. Fetih’ten sonra Galata’ya da bir hayli Türk yerleşti. 1476 tarihli bir belgeye göre, Galata’da 592 Rum, 535 Müslüman, 332 Frenk ve 62 Ermeni evi vardı.

Galata’nın sur içi bölümünde Türkler çoğunlukta değildi, ama Tophane, Fındıklı, Ayaspaşa, Kabataş, Galatasaray’dan Tophane’ye inen yolun çevresi, Beşiktaş, Haliç kıyılarında ise Azapkapı Sokollu Camii çevresi ve onun biraz daha ilerisindeki Kasımpaşa Türk evleriyle doluydu. XIX. yüzyılda durum değişti. Yüzyılın ikinci yarısında hem hız hem de hacim bakımından değişmenin ölçüsü gayrimüslim guruplar lehine büyüdü. Galata Kulesi çevresinden Galatasaray’a kadar uzanan sahada Rum, Ermeni, Yahudiler’den meydana gelen gayrimüslimler ile Lövantenler ve yabancı uyruklular çoğunluğu oluşturdular. Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin Batılılar’a karşı tutumundaki değişme, Osmanlılar’la yeni ilişki kuran devletlerin de Beyoğlu’da arsalar edinerek binalar yaptırmalarınaBeyoğlu ve geniş kadrolu personelle buralara yerleşmelerine yol açmıştır. Aslında Avrupa devletleri Beyoğlu’da yer edinip elçilik binalarını buralara kondururken Beyoğlu’nun bina dokusu da zenginleşmiştir. Beyoğlunda tarihi birçok camii ve kilise birarada renkli bir kültür mozaii çizmektedir.

Bu Camiiler Şunlardır; Arap Camii Bezm-İ Alem Valide Sultan (Dolmabahçe) Camii Büyük Piyale Paşa (Tersane) Camii Camiikebir (Güzelce Kasımpaşa) Camii Cihangir Camii Hüseyinağa (Ağa) Camii Kılıç Ali Paşa (Tophane) Camii Kumbarhane (Valide Mihrişah Sultan, Humbarcıyan Kışlası Halıcıoğlu) Camii Molla Çelebi (Fındıklı) Camii Nusretiye Camii Sokullu Mehmet Paşa (Azapkapı) Camii Yer Altı (Kurşunlu Mahzen) Camii

Beyoğlu

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.
cihangir ilköğretim okulu beyoğlu

Beyoğlu (Athena) sözleri

Athena tarafından Herşey Yolunda albümünde söylenen Beyoğlu adlı şarkının sözleri.

Beyoğlu'nda gezersin
Gözlerini süzersin
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Mavi gözlük takarsın
Çok canları yakarsın
Sevdiceğim yavrucağım
Niçin niçin beni üzersin
Gel gel gel bana
Gel bana gel
Gel gel yanıma
Yanıma gel

Beyoğlu (nazan ocel) sözleri

nazan ocel tarafından albümünde söylenen Beyoğlu adlı şarkının sözleri.

Beyoğluna götür beni
Kitaplara bakalım
Sokaklarda gitar çalalım
Tatil için para yapalım

Oturalım bir yerde
Bir iki laf edelim
Sinemaya gidelim sonra
Karanlıkta öpüşelim

Mesela acı yok
Ağrı yok sızı yok
Cepte para çok

Hadi gel gidelim
Yaraları saralım
Hadi gel gidelim
Anıları yazalım

Afrikaya götür beni
Osi bisra mandela
Çöllerde dolaşalım
Develerle mesela

Avrupaya gel benle
Uyuruz köprülerde
Bir tutsam gaftan tişört
Bir şarap şişesinde

Bir bilet alalım
Trenlere binelim
Çufçuf gidelim

Hadi gel gidelim
Yaraları saralım
Hadi gel gidelim
Acıları yazalım

Kıyılara götür beni
Kıyıları yaşayalım
Takalara binelim
Balıkçılık yapalım

Kapı kapı gezelim
Maceraysa eğer
Hayat acılardan geçer
Battı balık yan gider

Mesela acı yok
Ağrı yok sızı yok
Sözde neşe çok

Hadi gel gidelim
Yaraları saralım
Hadi gel gidelim
Tutuşalım yanalım

Beyoğlu (flort) sözleri

flort tarafından albümünde söylenen Beyoğlu adlı şarkının sözleri.

Beyoğlunda yürüdüm bugün
Günlerden çarşambaydı
Üstelik yağmurda yağıyordu, üstüm başım ıslaktı
Bir işim yoktu, gelmek için özel bir sebebimde
Anlatılır gibi değil bu, burası Beyoğlu
Bir gazete aldım karşıki büfeden
Okuyormuş gibi yaptım
Bir sigara yaktım ve içime çektim
Sanki doymamış gibi
Herşeyim oyun, dünya koskaca bir sahne
Şu upuzun cadde de sanki bir tek ben varım

Kaldırım yok ve sağa sola bakmak
İzinsiz yürüyüş yasak
Köşede bir polis var ancak
Belinde bir oyuncak, sanma seni vuracak

Dilencinin biri koluma girdi
Param yok dedim küfretti
Bir kaç küçük çocuk dışında, kimse beni farketmedi
Gece çok yakın, Kemancı şurdan iki adım
Almadılar beni, bir arkadaşa bakıp çıkacaktım
Beyoğluna sonbahar geldi, vizyonda aşk filmleri
Eller cepte, kelimeler yalın
Yanımdan geçti Cüneyt Arkın
Kiliseler açıktı, İstiklal yine kalabalıktı
Bir zamanlar Küçük İskender bana aşıktı

Beyoglu (Gürkan) sözleri

Gürkan tarafından albümünde söylenen Beyoglu adlı şarkının sözleri.

"Birileri birseylere karisir sanane
Tartisir atisir savasir sanane yatisir
Birileri içimi acitir kanatir
Beyoglunun arka sokaklari
Biraz daha kirmiziyla tanisir

Nefes alan herseyde yasadim bu hüznü
Soluksuz kalan her animda hissettim güzümü
Ne vardi ne vardi bu gecede kalsaydin yanimda
Görmeseydim Azrailin soguk yüzünü
Bilmeliydin sen yasadigin sürece ben varim
Ve Tanriya seni yarattigi için minnettarim"

Kalir kalir içimde kahir
Nereye kadar istersen
Agir agir gece sagir
Yine hayal etsem gitmesen

Caddelerde senin yüzün
Içimde bir gülün dikeniyse
Kal kalbimin içinde sen
Sesinle hasretinle
Birak nefes alayim ben
Sesinle nefesinle

Bulusmamiz yakin
Kavusmamiz yakin

Kalir kalir içimde kahir
Nereye kadar istersen
Agir agir gece sagir
Yine hayal etsem gitmesen

Caddelerde senin yüzün
Içimde bir gülün dikeniyse
Kal kalbimin içinde sen
Sesinle hasretinle
Birak nefes alayim ben
Sesinle nefesinle

Bulusmamiz yakin
Kavusmamiz yakin

Beyoğlu (tuna kiremitci) sözleri

tuna kiremitci tarafından albümünde söylenen Beyoğlu adlı şarkının sözleri.

Korkular adım adım yürüyor sokaklarımda
Bir filmin afişinde bekliyor yalnızlığım
Kalbimde bir ürperme eski bir rüzgardan
Vitrinlere yansıyan yüzüm yorgun
Bildiğimi öğretiyor her defa bana kitaplar
Bana sokaklar

Beyoğlunda sevgililer içimde bir aşk hali
Yüreğimde fırtınalar vermiyor aman çünkü

Soğuk anlarda geçti ışıklarım söndü hep
Caddenin sarhoşları yüzüme bakıp güldü
Elimden gelen buydu unutmak seni çok acı
Ve düşünmek ömrümün en güzel baharını
Annem haklıymış üstüme yok kendimi acıtmakta kanatmakta

Beyoğlunda sevgililer içimde bir aşk hali
Yüreğimde fırtınalar vermiyor aman çünkü

Yanıtlar