Beyo��Lu

Erzurum Kongresi Delegeleri listesi

Eski idari taksimata göre Erzurum Kongresi`ne katılan delegeler.

Karahasanuşağı, Elbistan

Karahasanuşağı, Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı bir köydür.

Lu

.lu

.lu Lüksemburg için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Han Mahmud

Lü Lü Lü Lütfen

Evreosoğulları

Osmanlıların Rumeli’yi fethi sırasında büyük ün yapmış Evrenos Gâzinin kahramanlar yetiştiren âilesi. Bu sülâle ismini; Makedonya’yı Türklere kazandıran, Rumeli’de büyük başarılar gösteren Hacı Evrenos Gâziden aldı. Evrenos Gâzinin yedi oğlu oldu. Bunlard...

Eşrefoğulları

Eşrefoğulları on üçüncü yüzyılın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulmuş bir Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, 1283 senesinde İlhanl...

Dulkadiroğulları

Dulkadiroğulları, 14. asırdan 16. asrın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde önemli rol oynayan Oğuzlar'ın Bozok koluna bağlı bir Türk hanedanıdır. Anadolu'ya, Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve sonradan beyliğin çekirdeğini meydana ge...

Dulkadiroğlu Beyliği

Dulkadiroğulları on dördüncü yüzyıldan 16. yüzyılın ilk yarılarına kadar Anadolu tarihinde mühim rol oynayan Oğuzların Bozok koluna bağlı bir Türkmen hanedanı. Anadolu’ya Hasan Dulkadir adlı bir beyin idaresinde gelen ve Dulkadirli Beyliğinin çekirdeğini...