Bez Epiteli

Kısaca: Bez epiteli ya da Salgı epiteli; salgı çıkaran epitel doku çeşididir. ...devamı ☟

Bez epiteli ya da Salgı epiteli; salgı çıkaran epitel doku çeşididir.

Bez dokusunu oluşturan hücreler kendileri için gerekli çeşitli molekülleri kandan alarak onları hücre içi biyosentez mekanizmalarıyla daha karmaşık yapılı ürünler haline dönüştürdükten sonra yine aynı yolla kana verir veya iç ya da dış ortama salgılarlar. Bu olaylara salgılama denir. Hücrede yapılarak salgılanan maddeye salgı adı verilir. Salgılama işi için özelleşmiş hücre ve hücre gruplarına salgı bezi denir. Salgılamadaki kimyasal dönüşümde enerjiye gerek vardır. Bez epiteli, hücrelerden salgı ürünlerinin atılmasına göre ikiye ayrılır:

*İç salgı bezleri (Endokrin bezler)
*Dış salgı bezleri (Ekzokrin bezler=Eksokrin bezler)


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Epitel doku
1 yıl önce

katlı epitel Çok katlı yassı epitel Çok katlı kübik epitel Çok katlı prizmatik epitel Çok katlı değişici epitel Duyu epiteli Kassal epitel Bez epiteli...

Epitel doku, Bazal lamina, Bez epiteli, Doku, Duyu epiteli, Epitel hücreleri, Kassal epitel, Tek katlı kübik epitel, Tek katlı prizmatik epitel, Tek katlı yassı epitel, Yalancı çok katlı epitel
Dış salgı bezi
4 yıl önce

Serö-müköz bezler (karışık bezler) Salgısını meydana getiriş şekline göre: Merokrin bezler Apokrin bezler Holokrin bezler İç salgı bezleri Bez epiteli...

Dış salgı bezleri, Apokrin bezler, Bağ doku, Bez epiteli, Ekzoepiteliyal bezler, Embriyo, Endoepiteliyal bezler, Epitel doku, Holokrin bezler, Merokrin bezler, Muköz bezler
Tek hücreli bezler
4 yıl önce

bir bez olan Goblet hücresidir. Goblet hücreleri, mükoz zarlarda yer alan epitelin silindirik hücreleri arasında bulunurlar. Çok hücreli bezler Bez epiteli...

Tek hücreli bezler, Bez epiteli, Epitel, Goblet hücresi, Hücre, Salgı, Çok hücreli bezler, Mükoz, Omurgasız hayvanlar
Çok hücreli bezler
4 yıl önce

bezler; çok sayıda hücreden oluşurlar. En basit şekli, salgı hücrelerinden oluşan epitel tabakasıdır. Mide yüzeyini ve uterusu döşeyen yüzey epiteli bu...

Çok hücreli bezler, Alveolar bezler, Bağ doku, Bez epiteli, Epitel, Hücre, Mide, Salgı, Tek hücreli bezler, Tübüler bezler, Tübüloalveolar bezler
Epitel
1 yıl önce

epidermisi ve kornea epiteli ektodermden gelişir. Epitelin içeri çöküp (invaginasyon) çoğalmasıyla (proliferasyon) derinin bez yapıları (terbezi, yağbezi...

Epitel, Bağırsak, Bez epiteli, Böbrek, Duyu epiteli, Ekdoderm, Ektoderm, Ekzokrin bez, Embriyo, Endoderm, Endokrin bez
Endoepiteliyal bezler
4 yıl önce

İntraepiteliyal bezler veya Endoepitel bezler; örtü epitelinin arasında yer alan bezlerdir. Çok hücreli ya da tek hücreli olabilirler. Çok hücreli bezler; larinksteki...

Endoepiteliyal bezler, Bağırsak, Ekzoepiteliyal bezler, Goblet hücresi, Karaciğer, Yalancı çok katlı epitel, í–rtü epiteli, Larinks, Üretra
Ekzoepiteliyal bezler
4 yıl önce

Ekzoepiteliyal bezler ya da Ekzoepitel bezler; örtü epitelinin altındaki bağ dokuda bulunan bezlerdir. Salgı, kanallar aracılığıyla örtü epitelinin üzerine gönderilir...

Ekzoepiteliyal bezler, Bağ doku, Endoepiteliyal bezler, Salgı, Seröz, í–rtü epiteli, Mükoz, Serömükoz, Tükürük bezleri
Tübüler bezler
4 yıl önce

Tübüler bezler; epitel hücrelerinin bazılarının tüp şeklinde yaptığı invaginasyonlar ile oluşan bezlerdir. Basit ve Birleşik olmak üzere iki türü vardır:...

Tübüler bezler, Alveolar bezler, Dil, Epitel hücreleri, Lümen, Mide, Muköz, Salgı, Tübüloalveolar bezler, Çok hücreli bezler, İnce bağırsak