Bibtex

Kısaca: , TeX ya da LaTeX belgelerinde kaynakların gösterilmesi için kullanılan bir yazılım aracıdır. BibTeX 1985 yılında Oren Patashnik ve Leslie Lamport tarafından geliştirilmiş. ...devamı ☟

Bibtex
Bibtex

\! X, TeX ya da LaTeX belgelerinde kaynakların gösterilmesi için kullanılan bir yazılım aracıdır. BibTeX 1985 yılında Oren Patashnik ve Leslie Lamport tarafından geliştirilmiş. BibTeX ile, bilimsel bir çalışma hazırlanırken, aynen LaTex, HTML ya da XHTML`de olduğu gibi, yararlanılan kaynakların künye bilgileri ile bu kaynakların çalışma içindeki görünüş biçimleri birbirlerinden ayrılmaktadır.

Çalışma Şekli

Bir bilimsel çalışmada kulanılan kaynaklar tek bir kaynakça veritabanında toplanır ve çalışma içindeki göndermelerde bu veritabanı temel alınarak kaynakça ile ilgili bilgilerin istenilen yerde istenilen şekilde görünmesi sağlanır. Bu veritabanı, kitap, makale, ağ sayfası vb. kaynakların künye bilgilerinin belirli sözdizimi kurallarına uygun olarak saklandığı ".bib" uzantılı bir text dosyasıdır.

Çalışma hazırlanırken bu veritabanından alınan bilgiler metin içinde belirlenen BibTeX biçeminde (İng. Style) gösterilir. Normal ascii dosyası kullanıldığı için BibTeX ile yüksek hacimli bilgiler işlenebilmektedir. Bu nedenle BibTeX bilimsel çalışmalarda kaynakça göstermek amacıyla yaygın olarak kullanılan ölçünlü bir sistem olmuştur.

Örnek

BibTeX dosyasında yer alan bir kayıt şu şekilde görünmektedir:

@article{ate1997,
 author = "Ender Ateşman",
 title = "Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi",
 journal = "TÖMER Dil Dergisi",
 volume = 58,
 year = 1997,
 pages = "71-74"
}


Bu künye bilgisi düz LaTeX biçeminde aşağıdkai şekilde görünecektir:

[1] Ender Ateşman. Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi. TÖMER Dil Dergisi, 58:71-74, 1997.

Kaynak ile ilgili gönderme bilgisi, LaTeX içinde kullanılan "\cite" komutuyla metin içine "[2]" şeklinde ya da önceden yapılan ayarlara bağlı olarak istenildiği şekilde yerleştirilir.

Kaynak TürleriAşağıdaki tabloda BibTeX`te kullanılan kaynak türleri (entry types) ile bunlara ait alanlar (fields) yer almaktadır. Bu alanlardan zorunlu olanlar (required) ile seçimlik olanlar birbirlerinden ayrılmıştır. Bunların dışındaki alanlar ölçünlü BibTeX tarafından dikkate alınmaz.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Kaynak türü Zorunlu alanlar Seçimlik alanlar
|author, title, journal, year ||volume, number, pages, month, note
|author or editor, title, publisher, year ||volume or number, series, address, edition, month, note, isbn
|title ||author, howpublished, address, month, year, note
|author, title, booktitle, year ||editor, volume or number, series, pages, address, month, organization, publisher, note
|author or editor, title, chapter and/or pages, publisher, year ||volume or number, series, type, address, edition, month, note
|author, title, booktitle, publisher, year ||editor, volume or number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note
|author, title, booktitle, year ||editor, volume or number, series, pages, address, month, organization, publisher, note
|title ||author, organization, address, edition, month, year, note
|author, title, school, year ||type, address, month, note
|- ||author, title, howpublished, month, year, note
|author, title, school, year ||type, address, month, note
|title, year ||editor, volume or number, series, address, month, organization, publisher, note
|author, title, institution, year ||type, number, address, month, note
|author, title, note ||month, year


Linkler

bölüm tamamlanacak

Yazılımlar

bölüm tamamlanacak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bibtex Resimleri