Bilgelik

Kısaca: (Os. Hikmet, Rüştü kiyâset, İlmü mârifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe; Fr. Sagesse, Al. Weisheit, İng. Wisdom, İt. Saggezza) Bilgililik... Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. ...devamı ☟

bilgelik
Bilgelik

(Os. Hikmet, Rüştü kiyaset, İlmü marifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe; Fr. Sagesse, Al. Weisheit, İng. Wisdom, İt. Saggezza) Bilgililik... Bilgelik terimi, tarih boyunca çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Felsefenin ilk adı bilgelik'ti. Antikçağ Yunan felsefesinde bilgelik, akla uygun davranmak'tı. Sokrates bu terimi kendini tanımak anlamında kullandı. Stoacılara göre bilgelik, doğaya uygun davranmak'tır. Törebilim bu terimi tutkulara kapılmama anlamına çekmiştir. Bilgelik, bilgenin niteliği olduğuna göre aynı zamanda ahlaklılığı ve örnek insanlığı da içerir. Epikuros'a göre de bilgelik erdem yoluyla varılan yüksek bir sarsılmazlık (Yu. Ataraksia) durumudur, salt dinginlik ve aldırmazlıktır. Tanrıbilimsel anlamda bilgelik, Tanrılık bir niteliktir ve Tanrı'ya özgüdür. Felsefesel düşünceye ünlü yedi bilgesinin -ki ilk Yunan düşünürü olan Thales de bunlardan biriydi- özdeyişleriyle başlamış olan antikçağ Yunan felsefesi bir bilgelik felsefesidir ve bilgelik anlayışına göre bilgelik erdemsel ülküyü gerçekleştirir, en üstün iyi'dir ve mutluluktur. Bilgelik tarihsel bir olgudur ve çağdaş bilginlik'le karıştırılmamalıdır.

bilgelik

1 . Bilge olma durumu ve niteliği:
"Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey."- N. Ataç.
2 . felsefeBilgi, hikmet.
3 . felsefeİlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf.

bilgelik

Türkçe bilgelik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. wisdom, erudition, savoir vivre

bilgelik

bilge olma durumu ve niteliği. bilgi, hikmet. (ılkçağ felsefesinde) kendini tanımanın bilgisi, vukuf.

bilgelik

Türkçe bilgelik kelimesinin Fransızca karşılığı.
sagesse [la]

bilgelik

Türkçe bilgelik kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Klugheit, Weisheit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilgelik
1 yıl önce

Bilgelik, bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu hususiyetleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesidir. Aynı zamanda...

Agasha Bilgelik Kilisesi
4 yıl önce

Agasha Bilgelik Kilisesi, 1943 yılında Richard Zenor tarafından kurulmuş spiritüel bir topluluktur. 1950'de James Crenshaw'nun İki Dünya Arasında Santral...

Bilgeliğin Yedi Sütunu
4 yıl önce

Bilgeliğin Yedi Sütunu (İngilizce: Seven Pillars of Wisdom), İngiliz Yarbay Thomas Edward Lawrence (Arabistanlı Lawrence) tarafından yazılmış otobiyografik...

Bilgeliğin Yedi Sütunu, Arap, I. Dünya Savaşı, Kitap, Osmanlı, Otobiyografi, Taslak, Thomas Edward Lawrence, Yarbay, İngiliz
Özdeyişler Kitabı
4 yıl önce

olduğu belirtilir (25:1), fakat bu kişilerin kendi bilgeliklerini yazmayıp Süleyman'ın bilgeliklerini kağıda döktüğü belirtilmektedir. Metnin içinde sekiz...

Prajna
1 yıl önce

Prajñā (Sanskritçe: प्रज्ञा) paññā (Pali) bilgelik, anlayış, sezgi, ya da kavrama berraklığı olarak çevrilebilir. Kimi Budist okullarda, Dört Yüce Gerçek...

Beyt'ül Hikmet
4 yıl önce

Bilgelik Evi (Arapça: بيت الحكمة, Bayt al-Hikmah, anlamı: Hikmetler evi), aynı zamanda Büyük Bağdat Kütüphanesi olarak da bilinen, ya büyük bir Abbasi...

Sophia Üniversitesi
1 yıl önce

üniversitelerinden biridir. Adını, "bilgelik" anlamına gelen Yunan Sophiası'ndan almaktadır. Japon ismi ise tam anlamıyla "Yüksek Bilgelik Üniversitesi" anlamına gelmektedir...

Mergen
1 yıl önce

yedinci katında oturur. Bilgelik sahibidir. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi...