Bilgi Ekonomisi

Kısaca: Bilgi ekonomisi, bilginin ekonomiyi ve ekonomik kararları nasıl etkilediğini ele alan mikroekonomi dalı. Bilginin kolay yaratılmasına karşın güvenirliliğinin görece güç sağlanıyor oluşu, çabuk yayılmasına karşın kolaylıkla kontrol altında tutulamaması gibi temel özellikleri ekonomik kuramların karmaşık bir biçim almasına yol açmaktadır. ...devamı ☟

Bilgi ekonomisi, bilginin ekonomiyi ve ekonomik kararları nasıl etkilediğini ele alan mikroekonomi dalı. Bilginin kolay yaratılmasına karşın güvenirliliğinin görece güç sağlanıyor oluşu, çabuk yayılmasına karşın kolaylıkla kontrol altında tutulamaması gibi temel özellikleri ekonomik kuramların karmaşık bir biçim almasına yol açmaktadır. Bilgi ekonomisinin birçok alt türü bulunmaktadır. Bunlardan biri bilgi ürünlerini konu alır.

Bakışımsız bilgi

konusunda yaşanan son gelişmeler sözleşme kuramını da etkilemiştir. Bilgi değeri Ekonomik çözümlemenin ilk adımı bilginin bir ekonomik değer bulunduğunu anlamaktır. Bu değer; bireylerin, bilginin bulunmadığı bir duruma göre daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayan kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. Bilgi ve tutar sistemi Bilgi ekonomisi konulu çalışmaların büyük bölümü Friedrich Hayek'in bilgi problemi ve tutarın iletişim işlevine ilişkin yapıtlarına dayanmaktadır. Abba Lerner, Tjalling Koopmans, Leonid Hurwicz ve George Stigler bu alanda ürün vermiş olan diğer ekonomistlerdir. Bakışımsız bilgi

Bakışımsız bilgi

, bir tarafın belirli bir konuda diğer tarafa göre daha çok bilgi sahibi olduğu durumları ele almaktadır. Bilginin taraflar arasındaki dengesiz dağılımı ekonomik etkinliklerin olması gerektiği gibi sonuçlanamamasına neden olabilmektedir. Olumsuz seçim ve manevi zarar bu durumlara örnek olarak gösterilebilir. George Akerlof'un The Market for Lemons adlı yapıtı olumsuz seçimi ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu sorunun sinyal verme ve gözleme olmak üzere iki temel çözüm yolu vardır.

Sinyal verme

Sinyal verme

düşüncesi ilk kez Michael Spence tarafından ortaya atılmıştır. Spence, bakışımsız bilginin var olduğu bir ortamda taraflardan birinin kendi durumuna ilişkin ayrıntıları karşı tarafa aktarmasının olanaklı olduğunu, olumsuz seçimin böylece ortadan kalkacağını savunmuştur. Bu düşünce iş arama örneğiyle somutlaştırılmıştır. Bir işveren öğrenme becerisi yüksek çalışanları işe almak isteyecektir. İş başvurusu yapan adayların tümüyse bu konuda yetkin olduklarını öne süreceklerdir. Adayların bu alanda gerçekten donanımlı olup olmadıkları yalnızca kendileri tarafından bilindiğinden ortaya bakışımsız bilginin egemen olduğu bir tablo çıkacaktır. Spence'e göre, bir yükseköğretim kurumuna gitmiş olmak öğrenme becerisini açığa çıkaran güvenilir bir araç olarak değerlendirilebilir. Öğrenme becerisine sahip kişilerin bir yükseköğretim kurumunu bu beceriye sahip olmayanlara göre daha kolay tamamlayacakları kabul edilirse, yükseköğrenimlerini tamamlayan kişiler becerilerini işverene göstermiş olacaklardır. Okulun yalnızca bir sinyal olduğu bu durum, kişilerin bu süreçte ne öğrendikleriyle ilintili değildir.

Gözleme

Gözleme

kuramına ilişkin çalışmalar Joseph E. Stiglitz tarafından başlatılmıştır. Bu yöntemle bilgisi az olan taraf karşı tarafı ayrıntıları açıklamaya yöneltebilmektedir. Bilgi ürünleri Bilgi ticareti diğer malların alım-satımına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bunların başında, bilginin tüketim sürecinin rekabetten olumsuz etkilenmemesi gelmektedir. Bilginin marjinal tutarının genellikle sıfır olması ise bir diğer farklılıktır. Bu, bilginin bir kez üretildikten sonra sıfır ya da çok düşük bir gider karşılığında yeniden üretilebilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir farklılık ise bilginin doğası gereği soyutlanabilir olmayışıdır. Bu olgu, bilginin tüketim rekabetinden etkilenmeyişiyle birlikte ele alındığında bilgi bir kamu malı olarak yorumlanabilir. Bilgi piyasasının şeffaf olmayışı onu diğer pazar türlerinden ayıran bir diğer özelliktir. Bilginin değerlendirilebilmesi için öncelikle elde edilmesi gerekir.

Paketleme

Bilgi ürünleri

nden kazanç sağlamanın en verimli yolu paketleme. Benzer ürünleri bir araya getirerek bir paket oluşturma anlamına gelen bu kavram, satıcının pakete yönelen talebi daha kolay görebilmesine olanak tanımaktadır. Ne var ki, bu yolla alıcının paketteki hangi ürünleri almaya değer bulduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu yöntem az talep edilen ürünler için de işe yaramamaktadır. Ayrıca bakınız * Sözleşme kuramı * Manevi zarar * Alchian, Armen A. & Harold Demsetz, 1972. "Production, Information Costs, and Economic Organization," American Economic Review, 62(5), s. 777-795. * Arrow, Kenneth J., 1984. Collected Papers of Kenneth J. Arrow, v. 4, The Economics of Information *Bakos, Yannis and Brynjolfsson, Erik 2000. "Bundling and Competition on the Internet: Aggregation Strategies for Information Goods" Marketing Science 19. Cilt, No. 1 s. 63-82. *Bakos, Yannis & Brynjolfsson, Erik 1999. "Bundling Information Goods: Pricing, Profits and Efficiency" Management Science, 45. Cilt, No. 12 s. 1613-1630 *Birchler, Urs & Monika Bütler, 2007. Information Economics. Londra, Routledge. ISBN 978-0-415-37346-3 *Brynjolfsson, Erik & Saunders, Adam, 2009. "Wired for Innovation: How information technology is reshaping the economy", ISBN 0-262-01366-5 ISBN 978-0-262-01366-6 *Mas-Colell, Andreu; Michael D. Whinston & Jerry R. Green, 1995, Microeconomic Theory. Oxford University Press * Milgrom, Paul R., 1981. "Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications," Bell Journal of Economics, 12(2), s. 380-391 * Rothschild, Michael & Joseph Stiglitz, 1976. "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information," Quarterly Journal of Economics, 90(4), s. 629-649 * Spence, Michael A., 1973. "Job Market Signaling," Quarterly Journal of Economics, 83(3), s. 355-377 * Stigler, George J., 1961. “The Economics of Information,” Journal of Political Economy, 69(3), s. 213- 225 * Stiglitz, Joseph E., 2000. "The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics," Quarterly Journal of Economics, 115(4) , s. 1441-1478 * Theil, Henri, 1967. Econonomics and Information Theory. Amsterdam * Marilyn M. Parker, Robert J. Benson, H.E. Trainor, 1988, Information Economics: Linking Business Performance to Information Technology, ISBN 978-0134645957

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu ekonomisi
1 yıl önce

Kamu ekonomisi, kamusal malların üretimi ve finansmanı anlamına gelmekte olup, İktisat biliminin spesifik bir alt dalıdır. Kamu ekonomisi, Pigou'nun (1920)...

Sosyal piyasa ekonomisi
1 yıl önce

Sosyal piyasa ekonomisi, rekabet ekonomisi temeline dayalı olan; özgür girişimi, piyasa ekonomisi faaliyetleri içinde güvence altına alınmasını amaçlayan...

Avusturya ekonomisi
1 yıl önce

Avusturya ekonomisi, sosyal market ekonomisi olarak tanımlanmakla birlikte yapısal olarak Almanya ekonomisiyle benzerdir. 2004 yılında yapılan istatistiklere...

Türkiye ekonomisi
1 yıl önce

beşinci, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir ve Türk ekonomisi 2010 yılının ilk altı ayında %11 büyümüştür. Türkiye ekonomisi OECD içinde en büyük büyüme...

Piyasa ekonomisi
1 yıl önce

sınıflandırılır. Piyasa ekonomisi terimi bazen serbest piyasa ekonomisi ile eşanlamlı kullanılır, ancak serbest piyasa ekonomisi ayrıca laissez-faire veya...

Serbest piyasa ekonomisi, Ekonomi, Finans, Taslak
Almanya ekonomisi
1 yıl önce

Almanya ekonomisi son derece gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir. Almanya, dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük...

Türkiye Ekonomisi (kitap)
4 yıl önce

Türkiye Ekonomisi, Şevket Süreyya Aydemir tarafından 1940 yılında orta okullarda ders kitabı olarak okutulmak maksadıyla yazılmış bir ders kitabıdır....

Geçiş ekonomisi
4 yıl önce

Geçiş ekonomisi devlet güdümlü ekonomi’den (planlı ekonomi) serbest ekonomi’ye geçiş yapmakta olan ekonomilere verilen teknik bir isimdir. Geçiş ekonomisine...