Bilgi İşlem, bir kurumun verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran bölümüne denir. Günümüzde Bilgi İşlem daha çok bir kurumun teknik altyapısını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak Bilgi İşlemin üstlendiği roller bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem, bir kurumun verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran bölümüne denir. Günümüzde Bilgi İşlem daha çok bir kurumun teknik altyapısını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak Bilgi İşlemin üstlendiği roller bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.

Bilgi işlemin üstlendiği roller Bilgi Sistemlerinin inceleme alanına girer.

}

bilgi işlem

1 . Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi.
2 . Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer.

bilgi işlem

Türkçe bilgi işlem kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. data processing

bilgi işlem

Türkçe bilgi işlem kelimelerinin Fransızca karşılığı.
traitement de l'information

bilgi işlem

Türkçe bilgi işlem kelimelerinin Almanca karşılığı.
Datenverarbeitung, Informatik

İlgili konuları ara

Yanıtlar