Bilgi Sosyolojisi

Kısaca: Bilgi ve toplum kuramı arasındaki ilişkileri inceleyen dal. Klasik Marksizme göre bilgi tarzları burjuvazide başka proletaryada başka biçimler alır. Bu bilgi biçimlerini Karl Mannheim incelemiş ve buna ilişin esasları çıkarmaya çalışmıştır. Son dönemlerde bu alanda Kültürel Çalışmalar disiplini hakimdir. Sosyolojik bakış açıları, bilginin ve iktidarın yapısı ve gücü üzerinde, bilgi biçimlerinin ortaya çıkışı üzerinde, otorite ve kitlelerin bilgiyi nasıl kullandığı üzerinde çalışmaktadır. ...devamı ☟

Bilgi ve toplum kuramı arasındaki ilişkileri inceleyen dal. Klasik Marksizme göre bilgi tarzları burjuvazide başka proletaryada başka biçimler alır. Bu bilgi biçimlerini Karl Mannheim incelemiş ve buna ilişin esasları çıkarmaya çalışmıştır. Son dönemlerde bu alanda Kültürel Çalışmalar disiplini hakimdir. Sosyolojik bakış açıları, bilginin ve iktidarın yapısı ve gücü üzerinde, bilgi biçimlerinin ortaya çıkışı üzerinde, otorite ve kitlelerin bilgiyi nasıl kullandığı üzerinde çalışmaktadır. Bilim sosyolojisi adıyla yapılan çalışmalarda Robert Merton, Thomas S.Kuhn bilişsellik üzerinde durur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eğitim sosyolojisi
6 ay önce

Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, ‘okul ile...

Eğitim sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi
Bilim sosyolojisi
6 ay önce

Bilim sosyolojisi, bilimi sosyal bir kuruluş olarak inceleyen ve temel olarak bilim insanlarını sosyal bir grup olarak ele alıp, daha sonra bu sosyal...

Hüsamettin Arslan
4 yıl önce

Bir bilim sosyolojisi denemesi" (Paradigma Yayınevi, İstanbul 1992) başlığıyla yayımlandı. Çalışmaları; bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimlerde...

Hüsamettin Arslan, 12 Ocak, 1956, 1979, 1981, 1986, 1991, Hacettepe Üniversitesi, Hermeneutik, Mesudiye, Ordu
Akademik Disiplinler Listesi
4 yıl önce

sosyolojisi Bilgi sosyolojisi Dil sosyolojisi Hukuk sosyolojisi Boş zaman sosyolojisi Edebiyat sosyolojisi Pazarların sosyolojisi Evlilik sosyolojisi...

Sosyoloji
6 ay önce

Ahlâk sosyolojisi Aile sosyolojisi Askeri sosyoloji Beden toplum bilimi Bilgi sosyolojisi Bilim sosyolojisi Çalışma sosyolojisi Çevre sosyolojisi Din sosyolojisi...

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran
Karl Mannheim
6 ay önce

felsefe ve eğitim sosyolojisi profesörü oldu. 1947 yılı Ocak ayında Londra'da vefat etti. Mannheim İdeoloji ve Ütopya isimli bilgi sosyolojisi çalışmasında...

Siyaset sosyolojisi
6 ay önce

Siyaset sosyolojisi, devlet ve sivil toplumdan aileye kadar uzanan politik fenomenlerin sosyolojik analizi, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve sosyal...

Kurt Heinrich Wolff
4 yıl önce

Joseph Pace’nin babasıdır. O yıllarda Almanca’dan, doktora tezi "Bilgi sosyolojisi"ni çevirmesine yardımcı olur. Bu tezi 1935 yılında, Ludovico Limentani...