Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca ''BTK''), Türkiye Cumhuriyeti'nde telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. 2012 itibariyle, 1 milyar 283 milyon 280 bin lira ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında bütçeden en fazla ödenek ayrılanıdır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK), Türkiye Cumhuriyeti'nde telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. 2012 itibariyle, 1 milyar 283 milyon 280 bin lira ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında bütçeden en fazla ödenek ayrılanıdır. Telekomünikasyon sektörünün rekabete açılması ile doğan düzenleme ve denetleme ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kurumla ilgili kanunlar ve kanun değişiklikleri şöyle özetlenebilir: * 2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile Telekomünikasyon Kurumu kurulmuştur. * 5809 sayılı ve 10 Kasım 2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun adı da aynı kanunun 67. maddesi ile "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun" olarak değiştirilmiştir. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dır. 5018 sayılı kanunda düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında gösterilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile sektörde denetleme, düzenleme, uzlaştırma ve yetkilendirme yapmaktadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, bu kurum başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Kurum kamu tüzel kişiliğine haiz olup idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçelidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur. Kurul Başkanı kurumun en üst idari amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi başkana aittir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan dahil olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur: * Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer * Kurul II.Başkanı Dr. T.Ayhan Beydoğan * Kurul Üyesi Galip Zerey * Kurul Üyesi Dr. İhsan Kulalı * Kurul Üyesi Mehmet Selçuk Nursoy * Kurul Üyesi Yaşar Gök * Kurul Üyesi Musa Şahin Kurum personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile 5809 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tabidir. Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurabilen kurumun halen 7 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. == Kurumun Faaliyetlerinden Bazıları == ===2011=== * 22 Kasım: Güvenli İnternet adlı internet filtresi Türkiye çapında uygulanmaya başlandı. ===2012=== * 6 Haziran: Kurum 3N (3G) servis sağlayıcıların kıyaslamalı reklamlar yapmalarını yasakladı: . * 2 Temmuz: Kotalı internet bağlantı tarifelerinde kota aşımı sonrası sunulacak hızın 1Mbit'ten 3 Mbit'e yükseltilmesine yönelik Türk Telekom'un teklifi onaylandı. * 14 Aralık: TTNet ve Phorm şirketleri hakkında soruşturma başlatıldı: . ===2013=== * 18 Haziran: Kurum mobil cihazlarda SIM kilidi uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Mobil cihazlara, tedarikçi ve işletmeciler tarafından, cihazın sadece işletmecinin SIM kartı ile çalışmasını sağlayacak engeller konamayacak. Halihazırda kullanılan kilit veya şifreler 3 ay içinde kaldırılacak: .

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar