Bilgi yönetimi

düzenle|Mayıs 2007 yetersiz Bilgi için birçok tanım verilebilir. Bu tanımların çeşitliliği ve bir çok disiplinde farklı tanımların olması bilgi yönetiminin tanımlarında da çeşitliliklerin, farklılıkların oluşmasına yol açmıştır. En genel ve çok kullanılan tanımı: bilginin elde edilmesi, depolanması, paylaşılması ve kullanılması sürecini kapsayan tüm faaliyetlerdir.

Yanıtlar