Bilgisayar Ağı

Bilgisayar Ağı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bilgisayar ağı

bilgisayar ağı

Kaynaklarını paylaşmak üzere birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bilgisayarın oluşturduğu yapı.

bilgisayar ağı

Türkçe bilgisayar ağı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. computer network

Yanıtlar