Bilgisayar M��Hendisli��I

Bilgisayarın Eğitimde Kullanılması

Eğitimde bilgisayar derslerin öğretilmesi, bunların uygulamasının yapılması veya bilgisayar programlarının gösterilmesinde kullanılmaktadır. Okullarda bilgisayar odası bulunur. Ders günü saatinde bilgisayar odasına öğrenciler gelir veya diğer saatlerde...

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, bilgi ve işlemin, hem donanım hem programcılıkta kullanılmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği doğal olarak bilgisayar üzerine bir çok konu ile ilgilenir. Programlama dillerinden, yazılımlara, ve bilgisayar donanımlarina kadar bir çok...

Bilgisayar laboratuvarı

Bilgisayar laboratuvarı, kütüphaneler, okullar, hükümet binaları, fen laboratuvarları, toplum merkezleri gibi kamuya açık alanlarda yer alan bir odanın internete bağlı bilgisayarlarla dekore edilerek, kişilerin bilgisayar üzerinden çalışma ve işlem yapmal...

Novell NetWare

Novell NetWare, Novell firması tarafından yerel bilgisayar ağlarında kullanılmak üzere hazırlanmış bir işletim sistemi. Novell NetWare, metin-tabanlı bir işletim sistemidir.

Localhost

localhost , o anda kullanılan bilgisayarı, veya sahip olduğu ip adresini belirtir.

Bilgisayar

Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işleml...

127.0.0.1

localhost , o anda kullanılan bilgisayarı, veya sahip olduğu ip adresini belirtir. 127.0.0.1 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

DV (format)

DV (Digital Video) görsel ve sesli verilerin bir kayıt türüdür. Temeli manyetik kayıt türü olan analog videoya dayanır, farkı algılanan bilgilerin karmaşık yollara başvurmadan kameradan bilgisayara direk dijitalleştirilebilmesidir. Standart olarak 1994 yı...

komut kümesi

Bilgisayar mimarisi, Donanım Sistemi Mimarisi (HSA) ve Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA) başlıkları altında iki farklı yaklaşımla tanımlanmaktadır. Donanım Sistemi Mimarisi donanım aygıtlarının (G/Ç, Bellek, MİB vs.) bağlı olduğu alt sistemi oluştutur.

Render

Render, (bilgisayarda) çizilmiş olan modeli veya modelleri bilgisayar tarafından işlemektir. Görüntünün ham halinin, bilgisayar tarafından işlenmesi de denebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için çeşitli bilgisayar yazılımlarına ihtiyaç duyulur.