Bilgisayar Ve Video Oyunlar��

Bilgisayarın Eğitimde Kullanılması

Eğitimde bilgisayar derslerin öğretilmesi, bunların uygulamasının yapılması veya bilgisayar programlarının gösterilmesinde kullanılmaktadır. Okullarda bilgisayar odası bulunur. Ders günü saatinde bilgisayar odasına öğrenciler gelir veya diğer saatlerde...

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, bilgi ve işlemin, hem donanım hem programcılıkta kullanılmasıdır. Bilgisayar Mühendisliği doğal olarak bilgisayar üzerine bir çok konu ile ilgilenir. Programlama dillerinden, yazılımlara, ve bilgisayar donanımlarina kadar bir çok...

DV (format)

DV (Digital Video) görsel ve sesli verilerin bir kayıt türüdür. Temeli manyetik kayıt türü olan analog videoya dayanır, farkı algılanan bilgilerin karmaşık yollara başvurmadan kameradan bilgisayara direk dijitalleştirilebilmesidir. Standart olarak 1994 yı...

Bilgisayar laboratuvarı

Bilgisayar laboratuvarı, kütüphaneler, okullar, hükümet binaları, fen laboratuvarları, toplum merkezleri gibi kamuya açık alanlarda yer alan bir odanın internete bağlı bilgisayarlarla dekore edilerek, kişilerin bilgisayar üzerinden çalışma ve işlem yapmal...

Bilgisayar

Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işleml...

Novell NetWare

Novell NetWare, Novell firması tarafından yerel bilgisayar ağlarında kullanılmak üzere hazırlanmış bir işletim sistemi. Novell NetWare, metin-tabanlı bir işletim sistemidir.

Localhost

localhost , o anda kullanılan bilgisayarı, veya sahip olduğu ip adresini belirtir.

127.0.0.1

localhost , o anda kullanılan bilgisayarı, veya sahip olduğu ip adresini belirtir. 127.0.0.1 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Quantel

Quantel, Bilgisayarlı grafik ve video grafik sistemleri üreten İngiliz şirketi. Dünyada birçok yayın stüdyosu bu sistemlerle donatılmıştır.

komut kümesi

Bilgisayar mimarisi, Donanım Sistemi Mimarisi (HSA) ve Buyruk Kümesi Mimarisi (ISA) başlıkları altında iki farklı yaklaşımla tanımlanmaktadır. Donanım Sistemi Mimarisi donanım aygıtlarının (G/Ç, Bellek, MİB vs.) bağlı olduğu alt sistemi oluştutur.