Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır. BT temel olarak bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli bir biçimde erişilmesini sağlar.

Bilişim teknolojisi

Bilişim teknolojisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bilişim bilimi

Bilişim Teknolojisi

Bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem.

İlgili konuları ara

Yanıtlar